Kunst

 

Affald og Kunst

Hos Affaldsselskabet Vendsyssel Vest i Hjørring var der indsamlet og grovsorteret strandaffald, som vi fik lov til at hente materialer fra. Med god vejledning fra kunstneren Lisbet Hvid Hermansen blev...
Læs mere »


Hverdagens Helte

Projektet startede op ugen før den egentlige start, hvor Gregory mødte børnene i 5. klasse. Her blev projektet præsenteret og diskuteret. Herefter var Gregory samt 3 lærere sammen med 5. klasse en hel...
Læs mere »


Connect & Unite

Det var et stort projekt, som indbefattede alle vore afdelinger og dermed alle elever, hvilket kræver meget af kunstneren og giver en mere overfladisk kontakt/ oplevelse mellem elever/ kunstner/lærere...
Læs mere »


Skralde-kunst

Børnene blev taget med ind i en historie om musene Malthe og Maren, der bor i Janes bil og laver en masse ballade. Vi taler om mus, hvor de bor, hvad de laver, om nogen af børnene har set mus, hvordan...
Læs mere »


Natur

Inden emneugen med Eva har vi snakket om naturen. Været på cykeltur til stranden, hvor vi bl.a. skulle finde materialer samt været i skoven. Eleverne var den første dag lidt skuffede over at de skulle...
Læs mere »


TRYK PÅ

Grafikworkshop TRYK PÅ var målrettet børn i alderen 5 - 14 år, - et forløb over 3 dage. Børnene fik en kort introduktion til muligheder indenfor de grafiske udtryk. Børn under 7 år har andre tekniske ...
Læs mere »


Niels Klims Underjordiske Rejse

Der har i alt deltaget 11 forskellige børnehaver og ca. 110 børn. Der var været holdt nogle rigtige gode indledende møder mellem tovholder i børnehaverne og vores kunster, hvor der blev aftalt og form...
Læs mere »


Rummet i rummet

Inden uge 7 havde vi lavet en masse forberedelser, særligt i håndværk og designtimerne samt billedkunsttimerne. Vi skar bl.a. plader til planeter og sol, grundede rum og malede det blåt. Her var alle ...
Læs mere »


Vintertryk i farver

Arrangementet var uden tilmelding og kom måske derfor lidt langsomt fra start. Det kom igang og blev bl.a. brugt af "vores computerdrenge". På 2. dagen blev det mest brugt af børn sammen med deres for...
Læs mere »


Hvad er min drøm

Lisbeth inspirerede eleverne til at finde deres helt eget udtryk igennem temaet drømme, og fik eleverne til at se verden gennem billeder. Eleverne kom igennem flere trykketeknikker, linoleums- og skum...
Læs mere »


Fold dig ud

Projektet arbejder med papir i tre dimensioner – det som også kaldes pop-up. Undervisningen er som regel startet med fælles tegneundervisning, hvor børnene gennem en række abstrakte øvelser (det er i...
Læs mere »


Humanity

Hvert år i uge 47 er der på Sofiendalskolen temauge, og i år var temaet “æstetik”. I løbet af ugen var alle elever på skolen involveret i at forskønne og udsmykke skolen. Alle årgange og afdelinger va...
Læs mere »


Æstetiske Læringsrum

Processen forløb absolut perfekt efter vores mening. Eleverne blev inddraget og de viste stor entusiasme....
Læs mere »


Citater og silhuet (1)

Efter de indledende møder mellem Birgitte og lærerene, hvor de overordnede rammer blev fastsat, arbejdede eleverne med citater og silhuetter i undervisningen. Der blev arbejdet med, hvad "holdbare" ci...
Læs mere »


Halloween og Bæredygtighed

Projektet forløb rigtig godt. I løbet af ugen afholdt vi workshoppen på alle tre biblioteker i kommunen, og børnene var selv med til at vælge udtryksform. Vi havde hel- og halvmasker samt papir/karton...
Læs mere »


Sommerkunstskole på Bratskov

Jammerbugt Kommune afholdt sommerkunstskole for 70 7-12 årige på Herregården Bratskov i Brovst. Herregården summede af kunstnerisk og kulturel aktivitet og aktiviteterne var dans og forskellige forme...
Læs mere »


Spil Dansk i Jammerbugt Kommune 2016, Vild med Sans

I forbindelse med Spil Dansk var Malene og Anna ude i 10 børnehaver med deres "Vild med Sans". De skabte en musikalsk hyggestund med fokus på at være sammen i musikkens og sansernes fantastiske verden...
Læs mere »


Mød en kunstner - børnekultunattens temauge 2016

Biblioteket i Thy er tovholder for Børnekulturnatten i Thisted Kommune, som blev udvidet med en temauge, hvor kunstneren afholdt workshop i ti børnehaver i kommunen. Børnehavebørnene i ti forskellige ...
Læs mere »


Kroppens mange muligheder

I det 10 - dages emneforløb arbejdede vi med temaet: ”Kroppens mange muligheder” relateret til sport, og inspirationen kom fra de olympiske lege. Eleverne fik en oplevelse af, hvad de olympiske Lege i...
Læs mere »


Myrer

I Børnehaven Myrtuen ønskede vi at arbejde med Myrer som tema. Dette udsprang af vores navn Børnehaven Myretuen. Vi har valgt dette tema, for at give børnene indsigt i "Hvad er en myre/myretue". Vi ...
Læs mere »


Ordkraft: sculping worlds via books

Projektet har været en stor succes. Gregory Miller og Doug Beube kom på de to deltagende skoler og havde en rigtig god præsentation af BookArt. En kunstform der var helt ukendt for eleverne og åbnende...
Læs mere »


MellemRum

Vi tog kontakt til Pia Skogberg (kunstner på BMMK) for at høre, hvad hun kunne have af forslag til, hvordan vi kunne gribe projektet an. Hun foreslog, at vi onsdag formiddag starter med et oplæg, hvo...
Læs mere »


Fortællinger, skygger og rum

Projektet startede med, at en gruppe lærere holdt møder med Birgitte, hvor vi lavede de overordnede rammer for forløbet. Vi delte eleverne op, så de arbejde i deres årgange 7. og 8. årgang for sig. D...
Læs mere »


Tryk i farver

Projektet forløb rigtigt godt. De to lørdage i efterårsferien fra kl. 9-13 kunne børn lave tryk med plasticpose, liggeunderlag og linoleum. De lærte forskellige teknikker - plasttryk, hvor man dupp...
Læs mere »


Street Art - meget mere end grafitti

STREET ART - så meget mere end grafitti. Jesper Olsen havde til opgave at afvikle en workshop - et OVERRASKENDE møde - i 5 af Hjørring Kommunes skoler. En kontaktperson fra skolen aftalte med Jesp...
Læs mere »


"Med Skipper Skrå på kunst-i-tur"

Henrik Koldby havde til opgave at tage på et OVERRASKENDE besøg i 5 af Hjørring Kommunens daginstitutioner. På gågadestykket mellem Vendelbopladsen og Jernbanegade i Hjørring var der gang i den lø...
Læs mere »


Bangsbostrand Skole 100 år (1)

Katrine viste eleverne billeder af kunstprojekter, hun har lavet på andre skoler. Eleverne tegnede skitser på papir af hinandens arme, ben og hænder. Herefter gik selve processen med udformning af kun...
Læs mere »


Bangsbostrand Skole 100 år

Hvordan forløb projektet? (Fortæl om processen, produktet og børnenes/de unges inddragelse. Hvad virkede godt og hvad skal evt. ændres til en anden gang.) Projektet forløb over tre dage, hvor Jane st...
Læs mere »


Geometriske lysekroner til Kulturmødet 2016

"Geometriske lysekroner til Kulturmødet 2016". I forbindelse med skolens deltagelse på ”Kulturmødet på Mors 2016” ønskede vi at inspirere eleverne til at tilgå mødet med kulturen med et udvidet og...
Læs mere »


"Kunst uge"

Birgitte er grafiker og har været sammen med eleverne fra bh. kl. - 6. kl til at lave grafiske tryk. Vi brugte en gammel presse til at skabe unikke og spændende motiver, som vi havde fernisering på ti...
Læs mere »


Kunst uge

Vi havde i uge 23 en kunst uge på tværs af hele skolen, hvor Jørgen Mortensen deltog som kunstner. Jørgen bidrog med at bygge domer med eleverne med mange forskellige materialer. Se gerne billeder. Ug...
Læs mere »


De Tre Norner

Forløbet fungerede fantastisk godt. Resultatet havde høj kvalitet. De to kunstnere havde en rigtig god dialog med eleverne som resulterede i at eleverne fik lavet nogle utrolig flotte og relevante ko...
Læs mere »


"Kunst skal være sjovt"

For at skabe den optimale ramme for projektet, havde skolen forberedt arbejdslokalet med gode arbejdspladser så processen var klar til at starte med det sammen. Udstyr og redskaber var lagt frem, så e...
Læs mere »


Projektet "ForandringFryder"

Der blev arbejdet med at se på noget eksisterende og se nye muligheder heri. Der var fokus på at fortælle historier gennem billeder og de mange lag/processer for at produktet (møblet) bliver færdigt. ...
Læs mere »


Projektet "Perleplade Perspektiver"

Projektet var en kunstnerisk proces, som kendetegnes ved, at processen udvikler sig over tid. Det var en overraskelse, at børnene oplevede det som en tre-dages workshop, hvor ca. 80% af børnene deltog...
Læs mere »


"Ung kunst i hobro klub - et trivselsprojekt med ungeinvolvering

Projektet er forløbet som planlagt. De unge har været 100% inddraget i tilblivelsen af møbler, lounge og musik rum. De unge blev delt ind i grupper med formænd. Da projektet ikke har mødepligt ople...
Læs mere »


Sommerskole i Billedkunst

Uge 31 summede af liv og kreativitet på Hjørring Musiske Skole. Billedskolelokalet var rammen for sommerBILLEDskolen, og støttet af Børns Møde Med Kunsten - BMMK. Arbejdet hele ugen på sommerBILLEDsk...
Læs mere »


Nordisk mytologi på Læsø

Samarbejdet i løbet af selve emneugen var godt: Der blev malet, skrevet sange og sunget. Der blev lavet mad med naturens egne råvarer og arbejdet med træ, tekstiler og diverse værktøj. Der blev filme...
Læs mere »


"HAVETSMAGI & EVENTYR - Udsmykningsprojekt på ØsterHurup Havn

Jane og Kathrine har sammen med børn/unge, udsmykket havnen i Øster Hurup. Årets tema var hajer, hvaler og blæksprutter. Fredag d. 20. maj var ca. 25 børn - alle 4. klasserne fra Havbakkeskolen på h...
Læs mere »


"Grafik, grin og gale streger"

10 engagerede drenge og piger ( 5 af hver) i alderen 8 - 13 år har i løbet af ugens workshop arbejdet med tegning, linoleumssnit, træsnit, monotypi samt tryk på skumgummibaner. De første 3 dage holdt ...
Læs mere »


Kreativ sommerskole

På Frederikshavn Bibliotek er det første gang vi afholder kreativ sommerskole. Derfor var der mange praktiske ting vi skulle have styr på ugen igennem. Men når der kom styr på det praktiske forløb det...
Læs mere »


"Murmaleri på Tranum strandgård"

Projektet startede op som en ide i det der hedder "LIV i By og Skole" hvor ideen er at foreninger arbejder sammen med skolen. I samarbejde med klasselæren for 4-5 klasse blev der udfærdiget en kontra...
Læs mere »


"Fra Klud til Skrud-modens belastning af miljøet"

Vi mødtes på AVV, hvor vi hørte om, hvad der bliver genbrugt, vi var rundt og se AVV og hørte om deres visioner for genbrugsstationen. Derefter kom en medarbejder fra Message som fortalte om hvordan ...
Læs mere »


Kunst- og Venskabsprojekt Rosendalskolen

Kunst- & Venskabsprojekt med 700 børn fra 0.-8.klasse I de sidste 6 uger har skolen gennemført det store Kunst- og Venskabsprojekt sammen med kunstnerne Kathrine Van Godt og Jane Wieben, og fredag...
Læs mere »


Portræt af mig og min verden

Inge Tranter kom på besøg på Sulsted Skole i den årlige kunstprojektuge for 5. årgang. Hun underviste 34 børn i 25 lektioner. Inge Tranter startede projektet op med små hurtige øvelser, som var meget ...
Læs mere »


Kunstens mindmap for fremtiden

Projektet startede med at store lærreder blev rullet ud og mange forskellige materialer stillet frem. Herefter var der frit spil for de unge rundt om lærredet. Senere valgte eleverne, med hjælp fra ku...
Læs mere »


Kunstprojekt på 5. årgang

- Fantastisk projekt - Glade og dygtige elever - Nemt at gå til processerne - Velplanlagt - Dygtig kunstner - Imponerede forældre - Mange små delprocesser - Godt forberedelsesforløb - Ti...
Læs mere »


Udsmykning - medborgerskab

Samarbejdet mellem Søren Lyngbye og Østskolens børn fungerede rigtig fint. Der var i alt tale om 4 møder. Et hvor Søren præsenterede ideen. Et hvor børnene arbejdede med at udarbejde skitser. Et hvor ...
Læs mere »


Løgstør 500 år

Løgstør skole havde emneuge om byens 500 års fødselsdag. Vi ønskede derfor at de store branddøre blev dekoreret med nogle af byens varetegn. Vi havde først en snak om, hvilke ting der kendetegnede bye...
Læs mere »


"Konfirmandord"

Projektet forløb rigtig godt. Alle konfirmander fik mulighed for at arbejde med deres valgte konfirmandord, og alle endte op med et billede, som både jeg og konfirmanderne selv var rigtig glade for. E...
Læs mere »


Skagen tur retur - et tværkulturelt møde mellem unge med forskellig baggrund

Dette projekt er et pilot projekt i forhold til den noget anderledes arbejdsmetode hvor projektet strækker sig over en lang periode og med mange skiftende deltagere. Altsammen pga den mere løse strukt...
Læs mere »


Kunst i uderummet i børnehaven 6eren

Processen skulle være med til at sætte fokus på vores inklusionsarbejde på tværs af special-og almen delen i vores hus. Vores emne var kunst i uderummet, hvor vi ville fremstille forskellige kunstgens...
Læs mere »


Udsmykning af Kongerslev Skole

Forløbet gik rigtig godt. Vi nåede de opstillede mål og alle arbejde engageret og målrettet. ...
Læs mere »


ORD - det nye fælles - projekt med Hanstholm skole og asylcenter

Projektet forløb som planlagt. Børnene mødtes med hinanden og Henrik Westergaard (HW) i tre dage, hvor der blev talt design, fundet genstande, lavet kakler og glaseret. Dernæst blev lerkaklerne tørret...
Læs mere »


"Laboratorie & Galleri ude"

Vi har på Østhimmerlands efterskoles kunstlinje haft besøg af kunstner Henrik Westergaard i projektet skulptur-laboratorium. Henrik og undertegnede havde inden projektets opstart et positivt, effektiv...
Læs mere »


I begyndelsen var ORD på Østre skole

Opstart med fællessnak om de mange designs omkring os i hverdagen - og alle steder. Herefter lavede eleverne gnide-billeder/aftryk - og vi genkendte steder/ting på og omkring skolen. Dernæst lavede e...
Læs mere »


Mødet med billedkunsten jf. "Kulturkufferten" i Skelund

I forbindelse med vores "Kulturkuffert" fra Kulturstyrelsen har vi haft et projekt, der hedder "Mødet med billedkunsten". Eleverne har besøgt "Kunstetagerne" i Hobro, som er et museum for moderne kuns...
Læs mere »


"SPOR" billedkunstworkshop med Lønstrup turistforening

Som optakt til billedkunstworkshop "SPOR" deltog kunstneren Lisbet Hvid Hermansen (LHH )i møder med Skallerup Friskoles lærere, som koordinator Birgit Hjortlund forinden havde kontaktet med henblik på...
Læs mere »


"musik i skoven

Projektet løb af stablen i uge 32 og 33 med afslutning lørdag den 15.8.15 I uge 32 blev billedskoleelever inviteret og i uge 33 deltog 200 folkeskoleelever. Lørdag den 15.8 var der åbent for alle...
Læs mere »


"Kulturelle udtryksformer og værdier" i Solstrålen

Det har været en rigtig god og lærerig process. Alle vore børn har deltaget i hele forløbet. Vi har børn fra 1-5 år. Vi er blevet meget inspireret af kunstneren Kathrine Van Godt, og hun har givet os ...
Læs mere »


Flaskepostværkstedet

Det forløb virkelig godt. Jeg fik i sin tid idéen til projektet i forbindelse med, at Odder-kunstneren Vibeke Nørgaard Rønsbos mere end 5 meter lange flaskepost skulle ligge på Mariager Fjord i augus...
Læs mere »


Kunsthal NORD til kanten af MORS

Processen forløb planmæssigt omend projektet blev noget større og omfattende end planlagt: De over to hundrede børn fra fire skoler arbejdede intenst og motiveret på de fire store skulpturelle ophobni...
Læs mere »


Flaskepost på land i Mariagerfjord Kommune

Forløbet blev afviklet med stor succes med ialt 8 lokale børnehaver. Børnene blev samlet i Det Røde Pakhus på havnen i Hobro, hvor kunstnerne introducerede dem til opgaven. Første step var "logolæsnin...
Læs mere »


At rejse er at leve - Mariagerfjord Ungdomsskole

Projektet bestod af en lærings del / en del hvor de unge rejserødder blev ført ind i bulledverdenen og oplevede at arbejde i Kunshusets have med farver og metoder til at skabe dybde. I denne fase arbe...
Læs mere »


I dragens tegn på Hjørring Private realskole

Som optakt til et 17-timers projekt for alle skole fem 7. klassermed dramatisering og optagelse af iMovie over udvalgte kapitler fra ungdomsbogen "Eddus drager", byggede eleverne drager sammen med Gre...
Læs mere »


Sommercamp På hjørring private Realskole

Projektet var en del af en Sommercamp som blev afholdt i sommerferien på Hjørring Private Realskole. Der var udbudt med 6 camptilbud, herunder denne billedskole. 16 børn arbejdede igennem en uge med u...
Læs mere »


Sommerkunstskole på Bratskov - Kunst

Eleverne har lært meget om materialer, idet de både har malet og filtet og allerførst lavet skitser....
Læs mere »


Solur i Skejdrup naturbørnehave

Mål: ” Vi ønsker os et solur til børnehaven, hvor vi kan gøre det meget abstrakte ”tidsbegreb” mere konkret for børnene. Vi forestiller os, at det skal laves som en halvcirkel med en stav ”i midten”. ...
Læs mere »


To remind på Gjøl skole

Projektet var en succes på alle måder. Både elever, lærere og kunster var meget engagerede og det at få en person ind i huset med andre måder at arbejde med sprog på har været meget berigende. Slut...
Læs mere »


Kunstneriske processer - fællesskab og demokrati

Det er 4 sæson Produktionsskolen Unge Center Jammerbugt sammen med kunstneren Henrik Westergaard laver kunstprojekt i uge 28. I løbet af de 4 år er der sket en klar udvikling i projektet f.eks. i prod...
Læs mere »


Tryllefløjten på Skørping skole

Projektet blev gennemført i uge 24. Der blev afholdt 2 formøder og Tine Lilholt og Kathrine Van Godt foretog fælles indkøb af materialer til projektet. I processen inddrog vi også forældre og andre fr...
Læs mere »


”Havetsmagi”- Udsmykningsprojekt Øster Hurup Havn

Fra Kulturskolen, souschef Kasper Bonde: Vi har gennem samtale med Kathrine og Jane en klar opfattelse af at der er sket læring og udveksling af verdener (kunstner til børn og unge og vice versa). Her...
Læs mere »


Raku brænding på Vestermarkskolen

Hjemmefra havde eleverne lavet forskellige figurer i ler, som var klar til rakubrænding. Herudover var der en skål klar til dem hos Galleri Alstrup, som de også skulle rakubrænde. Kunstneren forklared...
Læs mere »


Perler på en snor i Rebild ungdomsskole

Processen havde flere niveauer: Indledningsvist havde vi i ungdomsskolen ikke andet mål for øje, end at det skulle være en ungeinvolverings- og arbejdsproces med kunsten som et middel til at arbejde ...
Læs mere »


Konfirmandord i Biersted kirke

Projektet forløb rigtig godt. Alle konfirmander fik god mulighed for at arbejde med deres valgte konfirmandord, og alle konfirmander endte endvidere op med et rigtig flot billede. Desuden kunne jeg ...
Læs mere »


"Mig og mit portræt" på Try efterskole

Som startskud på projektet besøgte vi "Grafisk værksted i Hjørring" for at se de store trykmaskiner, indramningsværkstedet og de kunstværker, der er blevet lavet på værkstedet. Det var svært at forstå...
Læs mere »


Adr! Fingrene ned i skraldet til Aalborg Karneval

I 2015 var temaet for Karneval i Aalborg tabu. Børnekarneval i Aalborg tilbød i den forbindelse -med støtte fra Børns Møde Med Kunsten - fire børnehaver i Aalborg tabu-workshoppen Adr! Fingrende ned i...
Læs mere »


Søjlekunst

5.a havde kunstprojekt på skemaet i en uge på 25 lektioner, hvor de skulle arbejde med to projekter. Det ene projekt var et stort maleri på 4 betonsøjler uden for skolens hal, med striber og figurer i...
Læs mere »


Kunst i Tusindfryd

Børnene blev delt op i små grupper à 4-6 børn, som på tur blev introducerede i -og arbejdede med henholdsvis en keramikklode, keramikmasker samt relieffer. Stort set alle børn fordybede sig og engager...
Læs mere »


Kunstværksted for børn og unge på Thisted bibliotek

Alle tre workshops var godt besøgt, jeg deltog på sidelinien. Børnene fik meget ud af forløbet. Anden fase med 12 workshops på skolerne var et tilløbsstykke, skolerne stod i kø for at komme med, det ...
Læs mere »


Vikinger og nordisk mytologi på Ullits skole

Vi fik et udmærket oplæg, men kunstneren manglede realitetssans (forståelse) for aldersgruppen (0.-3. klasse). Lærerne lavede selv forarbejde om de nordiske guder, så eleverne var klædt godt på til op...
Læs mere »


Kunst-døre "Skolens fag i børneperspektiv" på Ferslev skole

Afrunding og evaluering på Kunstprojekt 2015 på Ferslev Skole Ferslev skole er en almindelig folkeskole med ca. 320 elever. Vi er en centralskole for flere mindre landsbyer og landdistrikter i de...
Læs mere »


At lege i livstræets krone på Ullits skole

Stort team lavede et stort fælles udendørsbillede på gavlen af et træ med natur, ansigter, grene og blade samt en træstamme med indhuggede billeder inspireret af naturen omkring os samt myten om Ask Y...
Læs mere »


Workshop i grafiske trykteknikker

Det drejede sig om et valghold, bestående af elever fra 7. 8. og 9. klasse. Indholdet var en introduktion til linoleumssnit og træsnit med udgangspunkt i portrætter. Eleverne tog særdeles godt imod pr...
Læs mere »


Kunst i kantinen

7. årgang skulle producere kunst til kantinen. Kunstneren lavede et idéoplæg med den røde tråd - frugt og grøntsager som gennemgående tema i billederne. I starten var alle elever på årgang involvere...
Læs mere »


herfra min verden går på Dueholmskolen

Projektet med vores 0. årgang forløb rigtig godt. Børnene var fra dag et engagerede og spændte på hvad ugen og kunstneres havde at byde på, og de synes det var rigtig spændende at arbejde sammen med A...
Læs mere »


Masker

Projektet forløb som beskrevet. Vi holdt os til planen, og resultatet blev super. Se vedhæftede. Processen var lærerig både for elever og lærere. De arbejdede fantastisk sammen i grupperne, og proces...
Læs mere »


Den hvide by

Projektet forløb som fire workshops i forbindelse med henholdsvis vinter- og påskeferie. Alle workshops foregik i åbne biblioteksrum, så både tilmeldte børn og børn der tilfældigt kom forbi deltog. Li...
Læs mere »


Det skabende menneske på Hjørring private realskole

Gennemførelsen af ugen var på mange måder et fuldendt forløb, karakteriseret ved et tæt samarbejde mellem de pågældende klasselærere og kunstnerne. Nogle af klasserne arbejdede i emner, som var gennem...
Læs mere »


Drager

Hvert hold bestod af 17 elever. Holdene arbejdede stort set ens. Eleverne tegnede deres egen drage, hvorefter Anna ud fra deres ideer tegnede en kæmpe drage. Hun var god til at medtage elevernes ideer...
Læs mere »


Påsken i Asaa kirke

Konfirmanderne og jeg havde besøg af Kathrine Van Godt, som skulle hjælpe os med at lave påskebilleder til udstilling i kirken- og det var en helt fanstastsik dag. Jeg havde forinden talt med Kathrine...
Læs mere »


Projekt "Kreative dage" (1)

Forløbet forløb fint. Fint at arrangementet var over 2 dage. Eleverne var meget optaget af selv at lave farver og efterfølgende malede alle elever et lille maleri på lærred med de selvproducerede farv...
Læs mere »


Runde former/Tegning

Begge forløb blev afviklet gennem et fint samarbejde mellem skolen og dens billedskunstlærer og Hjørring Musiske Skole....
Læs mere »


Åbent værksted på Hjørring musiske skole

Børnehuset Vestbakken: Vi var afsted i efteråret med tre grupper børn henover tre dage, hvilket var helt fantastisk. For os som personale var det alletiders at projekt, materialer og lokale var still...
Læs mere »


Gips en ged på Brønderslev Bibliotek

Hermed 12 billeder fra workshop "GIPS-EN GED", hvor 12 engagerede børn deltog i vinterferien. Aldersmæssigt 8 -12 år, - både drenge og piger. Efter et kort oplæg om "Cow-parade", hvor børnene i o...
Læs mere »


Japansk CosPlay Kostumer

This course gave students an opportunity to learn about Japanese CosPlay, by making and designing their own original outfits. There course were two learning/training/design modules, carried out two we...
Læs mere »


Skab en skulptur af dit eget fantasidyr

Jane Wieben havde lavet nogle eksempler på fantasidyr som hang i biblioteket. De virkede både som blikfang, men fik også sporet børn og bedsteforældre ind på, hvad dagen gik ud på. Derudover havde vi ...
Læs mere »


Berlinmurens fald

Vi har holdt adskillige møder, bl.a. sammen med Annette Falk Lund og billedkunstlærer og it-vejleder for at planlægge projektet. Vi har arbejdet med projektet en hel dag, hvor de unge har arbejdet i f...
Læs mere »


Konfirmand-gudstjeneste

Projektet forløb rigtig godt. De unge var glade for muligheden for at være kreative og resultatet blev både iøjnefaldende og flot. Arbejdet udmøntede sig konkret i to værker: en livs-stige, hvor konfi...
Læs mere »


Japansk CosPlay

I weekenden 30. januar - 1. februar mødtes elever fra Ungdomsskolens Japansk Hold til workshop hos underviser Gregory Miller på Tolne Gjæstgivergård. De havde i ugen forinden valgt en figur - være...
Læs mere »


Vejen - Et motiv i kunsten gennem 400 år

I løbet af skolernes efterårsferie afholdt Vendsyssel Kunstmuseum og Skole-Kirke Tjenesten tre forløb af to timers varighed. Vi startede med en kort omvisning i særudstillingen Vejen – Et motiv i kuns...
Læs mere »


Kunstnersalon

I oktober og november gæstede billedkunstner Lise Seier Petersen Vendsyssel Kunstmuseums kunstnerbolig og atelier. Under opholdet ville hun påbegynde et helt nyt værk med hjælp fra museets besøgende, ...
Læs mere »


Pen & Tusch - med insoiration fra Asger Jorn

Et rigtig fint forløb i tre sammenhængende dage for hver klasse. Eleverne fik viden om Asger Jorn, så hans streg og blev introduceret til pen, tusch og akvarelpapir. der skulle skabes en begyndelse, e...
Læs mere »


Kvalificering af børns udtryk i Børnehuset NATURLIGVIS

Se vedhæftet logbog...
Læs mere »


Børn,kunst og uderum ved Thisted bibliotek

Forløb: 1. workshop: Flexklassen fra Østre skole arbejdede sammen med Henrik Westergaard i gården til Plantagehuset, Thisted. Materialet var træskiver og farver, som samledes til installationer i går...
Læs mere »


Asylbørns møde med kunsten i Hanstholm

Projektet med henrik strakte sig over 14 dage, frem mod Jul. Henrik havde delt forløbet op, sådan at børnene først lavede nogle tryk med propper og og træskiver på karton. Efterfølgende skulle børnene...
Læs mere »


Drager, dragende fortællinger,konstruktion, udsmykning og flyvning.

Projektet blev gennemført med Lina Franke Hedegaard som den kunstneriske leder. Processen krævede matematisk kunnen, samarbejdsevne og nøjagtighed samt kendskab til geometriske figurer. Eleverne på 6...
Læs mere »


Byg i Træ - en DRØM af et fartøj

Herlige stunder for impulsive elever fra 0. samt 1. årgang i skolecentret. Eleverne fik en bunden opgave: Hvordan kan din yndlingsbil, båd eller dit yndlingsfly se ud. Hvordan er det at arbejde med og...
Læs mere »


Engle, budskaber og budbringere

To 4. klasser har deltaget i et forløb om engle. eleverne, der var delt i mindre hold, kunne vælge om de ville arbejde med gipsgaze i relief, lave gipsskulptur eller en mosaik. Yderligere var tre farv...
Læs mere »


Japansk Keramik med hjørring ungdomsskole

Projektet forløb med stor succes. Fra holdet i Hirtshals mødte 17 elever op 2 onsdage & fra Hjørring mødte 18 elever op 2 torsdage ( hos keramiker Greg Miller på Tolne Gjæstgivergård) hvor de først f...
Læs mere »


Åbent Juleværksted

Det var et virkelig spændende forløb, hvor børn, forældre og kunstner fungerede i et spændende samspil. familiernes idéer blev understøttet og videreudviklet i samarbejde med kunstneren....
Læs mere »


Mit rum for læring og oplevelse - Thisted bibliotek

Male på skurvogn? Male på lærred? Male på VÆG! Helt fra de første indledende møder med leder og lærere fra Bedsted Skole har nøgleordene været udveksling og proces. Inden selve maleprocessen og ...
Læs mere »


Skabelsen og mytologiske figurer på Skansevejens skole

Eleverne tegnede inden kunsteren kom det billede de skulle bruge til processen. De arbejde med glas udskæring og farver i forskellige former. Det var et rigtig godt forløb med god kemi mellem elev...
Læs mere »


brændingsskulptur-kulturkakler på Bjergets efterskole

Det er nok nemmest at lade de unge mennesker beskrive projektet. Nedenstående er skrevet af 3 elever og lagt på skolens hjemmeside samt udsendt som pressemateriale: I midten af August afholdt vi på B...
Læs mere »


Hyldest til skolens 200 års jubilæum

fint. 45 elever fra 3. til 9. klasse var aktive. Vi nåede desværre ikke helt det oprindeligt planlagte, men produktet blev tilpasset tiden....
Læs mere »


Konstruktioner på Mou skole

Konstruktioner på Mou skole med 4-5-klasse. Der blev taget kontakt til BMMK og Jørgen Mortensen. Han kom på besøg og sammen fandt vi ud af, hvordan vores uge skulle formes omkring indholdet: akrobatik...
Læs mere »


Vikinger i Valsgaard

Forløbet startede med en øvelse der kaldes art infused learning. Herefter indførelse i farvecirklen inden børnene blev sat i gang med at fortælle en historie der skulle overføres til friser. Der blev...
Læs mere »


Brændingsskulpturen på Hanstholm skole

Arbejdsporcessen gik rigtig godt, børnene var glade og aktive i projektet. Specielt den klasse, der har deltaget i begge projekter på kulturmødet og på Hanstholm Skole. De elever fulgte med fra start ...
Læs mere »


Fantasi ud over alle grænser

Efter indledende møder med Nils Sloth, gik han igang sammen med eleverne med arbejdet på projektet. Hele forløbet var meget tilfredsstillende og eleverne var glade for forløbet....
Læs mere »


Brændingsskulptur i Hannæs sommerlejre

Det var vigtig for os at alle børn på kryds og tværs af alder, baggrund og kunnen havde mulighed for at deltage på lige fod. Det fungerede rigtig godt og resulterede i en mangfoldighed af personlige ...
Læs mere »


Kulturelle kakler/brændingsskulptur på Hannæsskolen

Projektet forløb over to dage, med ca. 3 ugers mellemrum. Første del foregik hos Henrik Westergård i hans værksted fra 8 - 14. Eleverne fremstillede kakler dels til en skulptur til egen skole, dels ...
Læs mere »


One mans trash is another mans treasure i Haverslev

Eleverne på Haverslev-Ravnkilde Skoles 4. klasse oplevede sammen med elever fra HCI, Mejlby Efterskole, Daginstitutionen Tuen, Bækkebo, Hame Spejderne samt Haverslev Borgerforening et par fantastiske ...
Læs mere »


Brændingsskulptur - unge center jammerbugt

Vi har haft et fantastisk projekt sammen med Henrik Westergaard, hvor alle skolens elever og medarbejdere har været involveret. Projektet var todelt. Første del foregik i uge 28 som var sidste uge f...
Læs mere »


Mindesmærke på Sjørring skole

Kunstner og elever arbejdede godt sammen. Eleverne var engagerede og havde en god oplevelse....
Læs mere »


Kulturelle kakler på Sjørringvold

Vi mødtes ude ved Henrik på hans værksted. Først var vi lige rundt og se hans fantastiske sted, vi så hans kunst og snakkede om det, herefter fik vi en gennemgang af af hvad ler er for et materiale og...
Læs mere »


Kulturkakler om venskab i Østerild

Projektet løb over to gange en dag før sommerferien i høj solsking hvor eleverne fremstillede kaklerne. !. skoledag blev kaklerne brændt til en skulptur som blev afsløret for børn og forældre om aften...
Læs mere »


Brændingsskulptur - Kulturmødet 2014

Projektet var besluttet allerede i september sidste år. Efterhånden blev det udvidet, så vi var én del af kunstnerens samlede projekt, der var et samarbejde med mange forskellige skoler. Startskuddet ...
Læs mere »


Sommerkunstskole i Jammerbugt kommune

Projektet forløb godt. 81 deltagende børn....
Læs mere »


Billedskole på Hjørring privatskole

Kunsteren udviste et kæmpestort engagement, flot evne til at motivere. Forløbet var velforberedt og løb af stabelen med præcision samtidigt med at der var rum til det kreative....
Læs mere »


Keramik i skolegården

De to emneuger var fordelt med en uge i efteråret til udarbejdelse af fliser i keramik, som blev rullet ud, dekoreret med aftryk og modellering, samt begitning. Eleverne i moduler, hvor de hver dag ha...
Læs mere »


Fra skrot til flot på Brønderslev Kulturskole

Tiden fløj af sted, og børnene var topmotiverede, da kunstneren Birgitte Skov Sanden introducerede dem til, hvordan de, ved at tage fantasien i brug, kunne forvandle et gammelt slidt møbel til et kuns...
Læs mere »


Kunst i Højgårdens børnehave

Vi henvendte hos til Hanny Abel som er keramiker, da vi synes at vores lerprojekter var lidt kedelige. Hun skulle inspirerer os til tekniker og hvordan får vi nogle spændende ting ud af materialet. Ha...
Læs mere »


Skolegården som udendørs kulturcenter med graffitikulisse på MC Holms skole

Produktet er udsmykning af bander omkring skolegårdens lille multibane. Udgangspunkt var street-art med børn i bevægelse. Kunstneren fik i sit oplæg til projektet en god kontakt til eleverne. Han mot...
Læs mere »


Tilsted Skoles 75 års jubilærum

Vi synes projektet gik godt. Kommunikationen blev dog vanskelig gjort af at vi ikke havde mulighed for at hele personalegruppen mødte kunstneren inden start. Vi både børn og voksne havde en rigtig g...
Læs mere »


Japansk Keramik

Dette var et 3-delt kursus om at lave og brænde Japansk Keramik. I den første del lærte eleverne at lave deres egen tekrus og tekander og de lærte lidt om dekorationsteknik. I den anden del lavede el...
Læs mere »


Jubilæums Kunst

Projektet startede mandag morgen, hvor Kathrine kom og startede ud med at fortælle lidt om, hvem hun er og, hvad hun har af baggrund. Vi talte om, hvad der skulle med på malerierne - altså vores logo,...
Læs mere »


Flamingokunst - et kreativt værksted for de mindste

Projektet blev tilbudt kommunens dagplejebørn i forbindelse med Mariagerfjord Festuge 2014, som foregik d. 2. maj-11. maj. Ca. 170 dagplejebørn deltog med deres 39 dagplejere og kunstnerne Kiss og Pen...
Læs mere »


Vores helte

Vi startede op et par uger før projektstart, ved at snakke med børnene om hvad der gør en figur/person til en helt. Børnene valgte hver deres favorit helt. Franco Coluzzi sendte en skitse, som skulle ...
Læs mere »


Udsmykning med udgangspunkt i Naturen og lyset ved fjorden på Vesterkærets skole

I uge 6 har hele Indskolingen på Vesterkærets Skole samarbejdet med billedkunstner Pia Nørgård Dahl. Ugens projekt har hentet inspiration fra fjordens fugleliv og dens indvirkning på lyset og himl...
Læs mere »


Inderst inde- "du og jeg" på Dueholmskolen

Hver af vores seks 9. klasser skulle lave en mosaik i størrelsen 60X80 cm. Opgaven lød. Lav et billede der kendetegner jeres egen klasse. De måtte bruge ord, tal og symboler. Else Rasmussen vejledte e...
Læs mere »


Trolderelief i lærkereden

Første skridt i projektet var, at få inspiration fra vores kunstner Lina. Hun viste billeder af trolde, vi sang og havde rim og remser, vi skulle bevæge os som trolde til musik og ligge på maven og te...
Læs mere »


"Indtryk - Udtryk - Aftryk 2" i Jammerbugt

Rigtig Godt projekt I ugen før og som optakt til projektugen var hele skolen på besøg i Klim Kalkovn og Kalkgrav sammen med kunstner Henrik Vestergaard. Hvor Henrik fortalte om det historiske omkring...
Læs mere »


Musical North Side Story

Musicalen forløb godt. 130 elever i gang på samme tid med musik, drama, kulisser, lyd, lys, mad, foto, kostumer, dans og scenebyg. Nok at se til og spændende hvad der kan ske på en uge i november, hvo...
Læs mere »


Trivselsdagsprojekt på Bagterpskolen

Vi på Bagterpskolen har haft et forygende samarbejde med kunstner Jørgen Stendahl Mortensen, hvor hans idé om at skabe venskabslamper/lamper gik rent ind på skolen. Projektet blev skudt igang ved en ...
Læs mere »


Vægmosaik på Ferslev skole

Det var et meget spændende og lærerigt projekt, hvor eleverne var aktive i hele processen - lige fra de første skitser til det færdige resultat. Processen var koncentreret og kortvarig, hvilket betød,...
Læs mere »


Projekt "TRÆ" i Børnehuset Bangsbo

Vi har haft besøg af Lina Franke Hedegaard i vores TRÆ projekt. Det har været en fantastisk dejlig periode. Lina har været en inspirerende og engagerende voksen som vi voksne har lært meget af. Lina...
Læs mere »


Fællesskaber/venskaber på Havbakkeskolen

I forbindelse med en temauge på Havbakkeskolen ville vi udsmykke en mørk og trist gang i kælderen, hvor 4. årgang holder til. Lærerne havde besluttet at fællesskab og kammeratskab skulle være nøgleord...
Læs mere »


Hjerter på Elling skole

Et velfungerende og spændende projekt, hvor børnene fik mødt kunst og kunstnerens måde at arbejde på. Børnene fik kendskab til forskellige teknikker og farvelære. Det fik udtrykt sig på forskellig kun...
Læs mere »


Skulpturprojektet på Morsø produktionsskole

Projektet var en eksperimenterende proces over to uger, og ingen kendte forløb eller facit på forhånd. Der har været ups og downs i forløbet. Det var en nedtur for alle, da containeren med tre tusind...
Læs mere »


SPOR på Vilsted friskole

FORARBEJDE Projektet startede med et formøde mellem kunstner og skolen, hvor skoleleder og billedkunstlærer deltog. På dette møde fandt man frem til temaet SPOR, der tager udspring i skolens motto “B...
Læs mere »


Vores By

En rigtigt godt og lærerigt forløb. Eleverne startede med at tage en masse foto af kendte og smukke steder i byen. Det kunne være en dør, havet eller blot et udsnit af en statue. Efterfølgende ble...
Læs mere »


livet ved Limfjorden på Dueholmskolen

Projektet forløb rigtig godt. Det var meget veltilrettelagt og meget målrettet til aldersgruppen. Det pædagogiske princip i projektet, har været meget del - helhed. Eleverne har alle været omkring del...
Læs mere »


Japanese drage byggeri på Dueholmskolen

Vi har i samarbejde med Gregory Miller valgt et projekt, som overordnet omhandler drager. Eleverne skal stifte bekendtskab med konstruktion via fremstilling af tredimensionelle modeller. Eleverne har ...
Læs mere »


Tusind og een nats eventyr

Vi arbejdede med 1001 nats eventyr. Franco indgik i den gruppe, som arbejde med kulisserne til vores dramastykke. Eleverne var medskabende i alle dele af projektet, og dette gjaldt også kulisseområdet...
Læs mere »


Børnekunstskole i Muslingebyen Løgstør

Børnekunstskolen forløb lørdag den 29. og søndag den 30. juni. Der var ca. 120 børn i gang hen over weekenden. Birgitte Prang førte dem igennem gamle håndværksteknikker, hvor de selv fremstillede pigm...
Læs mere »


Miljø- og ressourcetemauge på Havbakkeskolen

MILJØ- OG RESSOURCETEMAUGE En temauge for hele skolen skulle handle om miljø og udnyttelse af ressourcer. I overbygningen var eleverne delt ud på forskellige værksteder. Den en af grupperne skulle ...
Læs mere »


Kunst i Naturens tegn i "Red barnet" institutione

Der var meget fokus på proces frem for produkt, hvilket var meget lærerigt for os som pædagogisk personale. Det var nyt for os at skulle arbejde med at inddrage børnene i "Kunst i naturen". For os som...
Læs mere »


Drager, dragende fortælling, konstruktion, udsmykning og flyvning på Hirtshals Skolecenter

Et storslået projekt for 4. årgang, hvor de matematiske færdigheder i den grad blev omasat til praksis. Fine samarbejdsøvelser og dialog om bygning. Flot udsmykkede drager der kom ud at flyve for el...
Læs mere »


"Japansk DrageDesign, Konstruktion, Dekoration og Flyvning" på Vendsyssel friskole

Det var et fint drageforløb med oplevelsesundervisning med mange sansemæssige indtryk. Børnene fik mange gode oplevelser med både bygning af drager og senere flyvning med samme. Børnene blev også nødt...
Læs mere »


Raku på Vestermarkskolen

Vi har arbejdet med emnet, firben, som vi først har lavet skitser af og malet i stort format på masonitplader. Herefter arbejdede vi med firben i den rummelige form, ler, hvor vi gerne ville give elev...
Læs mere »


Miljø- og ressourcetemauge

En temauge for hele skolen skulle handle om miljø og udnyttelse af ressourcer. I indskolingen skulle samarbejdet med en kunstner benyttes til at opfriske et gammelt plankeværk. Den nye frise skulle vi...
Læs mere »


Skoleport på Østermarksskolen

Det produkt (to skulpturer/flisebeklædte søjler) vi ønskede skulle komme ud af processen krævede involvering af mange aktører: Et betonfirma støbte søjlerne og leverede dem. Kommunens vej og park af...
Læs mere »


Venskab på Fjerritslev skole

Projektet forløb meget spændende og positivt for alle parter. Vi startede forløbet med et møde md Jan Anker, som virkelig havde struktur og ideer til vores emne Venskab. Efter vores første møde med ...
Læs mere »


Det multikulturelle samfund/kunst/kreativitet (2)

Vores overordnede tema for ugen var udsmykning i de forskellige afdelinger. I vores afdeling ville vi udsmykke vores indgang til afdelingen med et kæmpe fællesbillede. Vi tog kontakt til Birthe Kjær...
Læs mere »


Det multikulturelle samfund/kunst/kreativitet (1)

Vores overordnede tema for ugen var udsmykning i skolens forskellige afdelinger. I vores afdeling skulle vi udsmykke indgangen og væggen ind til mediateket. Vi tog kontakt til Else Rasmussen og efte...
Læs mere »


Det multikulturelle samfund/kunst/kreativitet på Ranum skole

Vores overordnede tema for ugen var udsmykning i de forskellige afdelinger. I vores afdeling ville vi udsmykke fællesrummet med masker. Vi tog kontakt til Kirsten Gitz Johansen, fordi vi kendte hend...
Læs mere »


Rakubrænding på Vodskov skole

Beskrivelse: Fantasifulde lerdyr og figurer på Vodskov skole Vi har tidligere arbejdet sammen med Lena og det er børnenes eget ønske, at vi igen i en periode arbejder med ler. Vi får vore lerting, dy...
Læs mere »


Raku med Lena på Bavnebakkeskolen

Vi havde et supergodt forløb, hvor vi i løbet af tre tirsdag eftermiddage nåede at arbejde med relieffer i ler, lave sjove figurer med en lerkugle som grundform og endda nåede at lave en lille lerskål...
Læs mere »


Japansk Kunst på Tolne efterskole

Godt og udbytterigt møde mellem 3 kulturer. Processen var godt styret , hvilket var meget godt for netop vores elever....
Læs mere »


Domer på Vesterbølle efterskole

Der blev taget kontakt til BMMK (Børns møde med kunsten) og indledt samarbejde med kunstner Jørgen Mortensen. Han kom på besøg på skolen og fortalte om, hvad han kunne byde ind med. han havde forskell...
Læs mere »


Lokalhistorie møder samtidskunst på Ørebroskolen

processen med skabelsen af relieffet gik eleverne til med krum hals. Vi så en udvikling af elevernes følelse med leret, og alle havde stor gavn og fornøjelse af samarbejdet med kunstneren, Henrik West...
Læs mere »


Japansk Kunst: Kalligrafi og dragebygning

Projektet var kulminationen på et samarbejde mellem skolens japanske udvekslingsstuderende Yoki Tanaka og den amerikanskfødte kunstner Gregory Hamilton. Eleverne i skolens 4. og 5. klasse arbejde parv...
Læs mere »


Filmens historie

Vi arbejdede med filmens historie. Og Franco indgik i den gruppe, som arbejde med kulisserne til vores hjemmelavede stykke. Eleverne var medskabende i alle dele af projektet, og dette gjaldt også kuli...
Læs mere »


Flyvende fugle

På Sulsted skole ville vi gerne have et flot lerrelief med flyvende fugle ved skolens indgang. Med til projektet var keramiker Per Frøsig, klasselæreren og billedkunstlæreren og 24 børn fra 5. klasse....
Læs mere »


Street art på Vrå skole

Lina kom på skolen 3x2 timer og underviste eleverne på billedkunst-valgholdet (7.-9. kl.) om historien bag grafitti og street art. Eleverne blev undervist med i form af billedforlæg og samtale/diskuss...
Læs mere »


DOME O ved KULTURFESTIVAL BRØNDERSLEV

Fremragende. Kunstnerne kom velforberedt med masser af materialer for at vise og udvikle dome projekter på fascinationsværkstedet. På Kulturfestivalen samles mange forskellige kunstarter på værkstedni...
Læs mere »


Overgang fra gammel til nyt

Da projektet startede var vi en flytteproces. Det vi gerne ville var at lave noget "kunst" der kunne flyttes med over i det nye børnehus. Det lykkedes rigtig godt - kunstværkerne blev hængt op sammen ...
Læs mere »


Vandsjov og klimakunst

Børnene har sammen med personalet, kunstner Kiss Jönsson fra Artdoors/BMMK og miljøvejleder Inger Taylor fra Mariagerfjord Kommune arbejdet i længere tid med at skabe vandkunst over flere processer. ...
Læs mere »


Wall of fame (Kunst projekt for 5. årgang)

Projektet forløb upåklageligt. Selve projektet varede 1 uge. Inden Julie kom havde vi sammen med eleverne valgt de kendte der skulle afbilledes ude på den store væg. Ugen startede med tegneøvelser og ...
Læs mere »


Fællesskab med kunst som ramme

Det var et vellykket projekt. Processen forløb planmæssigt. Efter en introduktion til alle elever om projektet, gik alle elever på skolen (520) sammen med deres respektive billedkunstlærere i gang med...
Læs mere »


Fedtsten

Der blev undervist i forarbejdning af fedtsten. Processen var, at børnene fra start selv skulle bearbejde og " kigge på deres sted " og se om der " gemte " sig noget spændende, man så kunne få frem ve...
Læs mere »


Vandkunst - fællesprojekt i Aalborg Øst

Projektet forløb over to dage, hvor tredjeklasserne lavede kakler den første dag og 4. - 5. klasserne den anden dag. Eleverne havde forud for disse dage arbejdet med at skulle lave billeder i kaklen...
Læs mere »


Kalkprojekt

Projektet forløbsom et fantasktisk flow af glad børneenergi, hvor børn oplevede at være en særdeles aktiv del af et kulturelt projekt. Eleverne var med fra stat til slut!!! De statede med at op...
Læs mere »


"Mød glaskunsten"

Sommerskole for Børn er normalt aktiviteter i sommerferien arrangeret af frivillige instruktører fra idræts- og foreningslivet, samt ungdomsskolen etc. Men i år gav BMMK os mulighed for at få en vaske...
Læs mere »


Sommer skole

Forløbet gik fint, vi havde mange engaserede børn. Det var en skøn process hvor deltagerne producerede 2 historier om vand, muslinger og Titanic mm. Vi arbejdede både i det etablerede værksted, ved va...
Læs mere »


Unge center jammerbugt

Hvordan forløb projektet? Godt! Vore elever deltog aktivt fra start til slut efter Henrik's anvisninger / rådgivning - nogle selvfølgelig mere end andre, men alle var med. Et stykke inde i arbejdet ...
Læs mere »


Fantasifulde fugle på Vodskov skole

Beskrivelse før projekt: Vi har i en periode arbejdet med temaet sjove fantasifulde fugle. Vi har malet billeder og børnene har arbejdet med ler og lavet lerfugle, som vi har fået brændt på skolen. ...
Læs mere »


Klimakunst og kæmpehakning i Rabalderstræde børnehave

Ved hjælp af genbrugsmaterialer og miljøvenlige løsninger var formålet at skabe en labyrint, som kan udbygges og leges med i mange år fremadrettet. Materialerne er bl.a. gammelt tøj, som børnene selv ...
Læs mere »


Vesterbølle efterskole

Vi ønskede sammen med eleverne at lave kunst som kunne udsmykke skolen, og vi fik kontakt til kunstneren Nils Sloth. Vi ville arbejde ud fra et fælles tema: PÅ VEJ "Et af mennes ...
Læs mere »


Glaskunst på Ravnkilde Skole i forbindelse med skolens 50 års jubilæum

Vi har haft den mest fantastiske oplevelse med vores glasprojekt med kunstner Britta Madsen i spidsen. Britta kunne på sin stille, rolige og inspirerende facon tryllebinde børnene, så de dybt koncentr...
Læs mere »


Keramikprojekt på Vestermarkskolen

Kunstneren holdt planlægningsmøde med lærerne og derefter intro med eleverne. På mødet med eleverne defineredes opgaven og skitser i ord og tegninger blev fremstillet. Processen med fremstilling af ke...
Læs mere »


Udsmykning af gangen hos de store elever på Lyngbjerggårdsskolen

Repræsentanter for de to involverede klasser, lærerne og kunstneren mødtes før ugen og lagde rammen. I løbet af ugen reviderede vi planen løbende efterhånden som processen skred frem. Eleverne fik i...
Læs mere »


Børn synger salmer i Mou kirke/skole

"Børn synger salmer" - et møde mellem kirken og skolen. Der tages udgangspunkt i et af Henrik Westergaards malerier - "Kalk" - og temaet "LYS & MØRKE" er valgt herud fra. Skolerne og kirken vælger...
Læs mere »


Relief på Sebber skole

Vi har haft et fantastisk projekt. En meget spændende proces, som børnene blev taget med i på en meget fin måde. Processen var meget veltilrettelagt fra kunstnernes side, kommunikationen ...
Læs mere »


Til lands, til vands og i luften på Lyngbjerggårdskolen

Projektet er forløbet helt perfekt. Børnene var meget interesserede og gode til at fordybe sig. Alle børnene havde to hele dage, hvor de kun lavede figurere på søjlerne og stadig kunne de godt have br...
Læs mere »


Hvad er der inden i? Kan det bruges? på Skallerup Friskole

Vi havde alle en super uge, hvor alle fik en på opleveren, både voksne og børn. Skolen lignede bestemt ikke en skole da projeketet gik igang. Alle mulige ting blev skilt ad og vi fandt ud af hvordan t...
Læs mere »


Værdier (sommerfugle) på Toppedalsskolen

Det er et projekt for hele skolen (ca. 200 elever) på 2 matrikler. Vi arbejde 2 dage på indskolingsmatriklen og 3 dage på mellemtrin/udskolingsmatriklen. Vi arbejder udfra skolens værdigrundlag med ...
Læs mere »


Udsmykning af Væksthuset i Hadsund

Projektet forløb "lige efter bogen"! Vi havde nedsat et lille udvalg på tre personer, som mødtes et par gange med Kiss, og efterfølgende lavede de et detaljeret program, sådan at børn, personale og f...
Læs mere »


Udsmykning på Lyngbjerggårdskolen

Projektet forløb til vores absolutte tilfredshed. Vi fik indfriet vores forventninger. Processen forløb dynamisk forstået på den måde, at der var et godt samspil mellem kunstner, Pia Nørgård Dahl, p...
Læs mere »


"Kalk"

Forløbet har været interessant idet at der har været forskellige faser i processen. Først sad vores elever på kunstholdet med sig selv, deres undervisning i skulpturer og kalksten med en historie. D...
Læs mere »


Kalksten på Hannæs "Hankalk"

Projektet forløb som planlagt nedenfor. Eneste ændring er, at udsmykningsprojektet samles omkring hovedindgangen på Hannæsskolen i Vesløs, hvor de to 6. klasser samles i kommende skoleår. Da Hannæssk...
Læs mere »


Udsmykning af Klarup skole

Forløbet med Berit Andersen har fungeret meget tilfredsstillende. Kunstneren har været en god inspiration for såvel elever som lærere. Kunstneren har været god til at sætte igang og styre processen og...
Læs mere »


Venskab

Vi havde 10 timer til projektet. Ugen inden havde vi med børnene snakket om venskab og hvad det betyder for klassen. Mandag startede Else med at fortælle og vise hvad vi skulle lave. Første dag rull...
Læs mere »


Male-tema 2011

Projektets varighed var to uger, hvor vi havde et møde med kunstner inden male-temaets begyndelse. Her blev vi blev enige om, hvilke dage hun ville være til rådighed i institutionen (ca. 8 timer). Kun...
Læs mere »


Pizzaovn på Vendsyssel Friskole

Pizzaprojekt evaluering skrevet af 6.-7. klasse Det hele startede med, at vi fik at vide at vi skulle lave / have en pizza-ovn. Og at der kom en amerikaner (Gregory) der skulle hjælpe os med d...
Læs mere »


Jul i glas i børnehaven Bambi

Projektet har til fulde levet op til formålet. Børnene har oplevet, hvordan en glaskunstner arbejder med glas - lige fra starten af processen og til det færdige produkt kom ud af ovnen. Børnene har de...
Læs mere »


Kunstprojekt 5. årgang

En hel uge var afsat til at arbejde med projektet. Vi ville følge op på et tidligere projekt på skolen, hvor man havde lavet en stor "Gekko" i beton på legepladsen. Vi ville lave bænke i beton og deko...
Læs mere »


 

BMMK er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet.       kum.pngkan.png