Litteratur

 

Vores Troldehøj

Vores Troldehøj handlede om at lade de ældste børnehavebørn lave en e-bog, der fortæller om, hvordan det er at være barn i Børnehuset Troldehøj. Mette Hegnhøj havde derfor planlagt en meget åben proce...
Læs mere »


Skriveworkshops

Projektet med skriveworkshops for børn og unge var en super oplevelse. Både for de børn/unge der deltog, men sandelig også for os som arrangører og på sidelinjen. De to skriveworkshops foregik på bibl...
Læs mere »


Johannes V. Jensen Museets Nobelpris

Pia Grandjean Odderskov har i foråret 2016 afholdt skriveværksted for en årgang elever på Ranum Efterskole, i alt 50 elever. Eleverne er blevet introduceret til, hvilke metoder man kan benytte sig af ...
Læs mere »


Forundringslaboratoriet

Det har været en stor succes, der er kun kommet meget positive tilbagemeldinger...
Læs mere »


Ord og billeder

Projektet forløb helt fantastisk godt. Dan Toft var utrolig god til at fange børnene og var igennem hele processen meget anerkendende overfor børnene. Dan fortalte om sit forfatterskab, om hvor han fa...
Læs mere »


Gennem lågen

Projektet bestod af fem møder mellem børnehavebørn og plejehjemsbeboere. Målet var at et barn og en ældre sammen skabte en fælles bog - "Bogen om dig & mig". Hvert besøg blev indledt i børnehaven, hvo...
Læs mere »


Vinterordværk. Ordværksted på Thisted Bibliotek

Projektet løb over fire formiddage. Dagen forinden havde Mette placeret et antal flyttekasser i bibliotekets forhal, så børnene selv kunne pakke ud og være med til at indrette værkstedet. Mette og Han...
Læs mere »


Johannes V. Jensen Museets Nobelpris - skrivekomkurrence for 8. - 10. klasseelever

Skriveværksteder Som et led i skrivekonkurrencen tilbød museet at afholde skriveværksteder på skolerne forestået af forfatteren Pia Grandjean Odderskov. D. 6. januar og d. 30. januar blev der afholdt...
Læs mere »


Hokus-pokus "Hotte huse" på Tornby skole

Vi havde fornøjelsen af at få besøg af Dan Toft en time tirsdag d. 7. april fra morgenstunden. Dette første lille møde var perfekt for klassen, idet vi fik afstemt forventninger, og børnene fik fortal...
Læs mere »


Forfatterskole på Løgstør skole

Forløbet gik strygende. Jeg var meget spændt på, hvordan det ville gå, når det ikke længere var frivilligt at deltage, men alle eleverne gik på med godt humør og fik megen inspiration til fremtidige s...
Læs mere »


"En million historier…” på Vester Mariendalskolen

Mette Hegnhøj "varmede op" med at læse op af egne tekster og fortælle om, hvordan hun blev forfatter, og hvordan hun arbejder. Derefter skulle eleverne inviteres indenfor i den kreative proces og skr...
Læs mere »


Læseuge

Vi havde planlagt forløbet af de 6 timer, således at hver årgang fik et modul med en af Mads` bøger. Børnene fik nogle stikord fra bogen og skulle så lave deres egen mundtlige historie derudfra. Deref...
Læs mere »


En million historier- mindst på Snedsted skole

Vi havde inviteret Mette Hegnhøj til at fortælle og inspirere vores valghold i skriblerier (elever fra 7.-9. kl.) Hun fortalte om sine meget forskellige bøger og hvordan de var blevet til. Det var vi...
Læs mere »


danskdag på Horne efterskole

I samarbejde med forfatteren udarbejdede vi et program for dagen, hvorefter hun sendte os detaljer og forberedelse af elever. Dagen forløb fantastisk. Vi begyndte kl. 8.30 med introduktion af forfatte...
Læs mere »


GallahosGøtrikDrotogHelgiDaner i Brønderslev

Det Sidste Gilde Helgi Daner-læseprojektet blev sluttet af med manér i Den Runde Pavillon den første oktober. Det var en fryd at se hvor meget der var gjort ud af påklædningen og der var en god og ra...
Læs mere »


"TilaltinghosGøtrikDrot" i Brønderslev

Torsdag d. 21. august mødtes læsefamilierne fra Brønderslev i den runde pavillon i Hedelund Rhododendron Park for at tilbringe en hel aften som ægte vikinger. Vores guide ind i rollespillets verden va...
Læs mere »


Ord i bevægelse - unge-Ordkraft-projekt 2014

På trods af aflysninger af planlagte workshops på en del biblioteker relativt sent i processen, forløb resten af projektet rigtigt fint. De unge havde en hel del at sige i udformningen af projektet, ...
Læs mere »


Poetry Slam med Peter Dyreborg

Peter var hos os en hel dag, først med en fællestime for 1.g og 2.g, dernæst med 1 lektion af 90 minutter med hver årgang. Alt foregik på engelsk, og eleverne fik nogle gode skrivefærdigheder med og r...
Læs mere »


Art din bog på Hobro bibliotek

Arrangementet var en stor succes! Der blev foldet, klippet, farvet, limet og boret af børn, unge, forældre og bedsteforældre. Det hele under kyndig vejledning af billedkunstner Jane Wieben. Hun havde ...
Læs mere »


Skriveværksted

5.C på Søndergades Skole fik besøg af forfatteren Nick Clausen. Han lavede nogle konkrete skriveøvelser med klassen, som eleverne skulle arbejde videre med. Han gav dem gode idéer til skriveprocessen...
Læs mere »


sprogdag - poetry slam og kreativt sprogbrug

Vi startede ud med at få introduceret begrebet poetry slam / spoken Word og fik derefter en smagsprøve på hvordan det kan bruges i praksis. På trods af at formen umiddelbart lignede et oplæg sørgede P...
Læs mere »


Poetry Slam på Klostermarkskolen

Aalborg d. 28. oktober 2013 Evaluering: Tirsdag d. 22/10 havde de tre 10. klasser, 60 elever, på Klostermarksskolen i Aalborg, besøg af Peter Dyreborg, som underviste eleverne fra 9 – 15 i poetr...
Læs mere »


Forfatterskole, skriv din egen bog på Løgstør skole

Vi har haft et fantastisk godt forløb. 4 gange a´2½ time med børnene frivilligt efter skoletid. Børnene har virkelig fået noget ud af det. De har også skrevet mellem de enkelte gange derhjemme, så mo...
Læs mere »


Johannes V. Jensens nobelpris - skrivekonkurrence for 8. - 10. kl.

Der har været afholdt 8 skriveværksteder á 2-3 lektioners varighed på 5 skoler med i alt 11 klasser på 8.-10. klassetrin. Samlet set har der været inddraget ca. 220-240 elever i værkstederne. Hensigte...
Læs mere »


Forfatterbesøg web 2.0

Ideen udsprang af et møde i skolebibliotekargruppen. Ideen var at inddrage de sociale medier i et forfatterbesøg. Vi ville lade eleverne i kommunens 5. klasser møde forfatteren i det virtuelle rum i...
Læs mere »


Livlig læsning

I den første uge af skolernes sommerferie har en gruppe børn fra 3- 5. klasse fra forskellige skoler i Brønderslev Kommune samarbejdet med forfatter Nick Clausen, og de to lærere Karen Grøn og Charlot...
Læs mere »


FLASH MOB NORD - bibliotekerne

1. Ideen (originalitet, geografi, timing): Ideen har været god, dog er det måske mere et storby-fænomen end et Region Nordjylland fænomen. Derfor har det også været vanskeligt at finde steder til F...
Læs mere »


Forfatterskole på Løgstør skole

Vi havde nogle fantastiske dage. Eleverne skulle melde sig frivilligt efter skoletid. 28 elever meldte sig. Ca. halvdelen drenge, heraf 4 fremmedsprogede. Forfatteren tog udgangspunkt i sanserne, og e...
Læs mere »


Fra eventyr til virkelighed på Dronninglund skole

Projektet, som hedder fra eventyr til virkelighed er en kombination af et UEA-forløb og et danskfagligt projekt. UEA står for uddannelse, erhverv og arbejdsmarkedskendskab. Ideen til dette projekt uds...
Læs mere »


Louise Jensens forfatterskab

Det har været et rigtig godt forløb. Inden Birgitte kom ud til os, havde vi arbejdet meget med Louise Jensens tekster, såvel roman, novelle og de firkantede historier. Birgitte tog fat i Louise Jense...
Læs mere »


Skriv af hjertens lyst

Der var kæmpe- tilslutning til projektet. Vi havde besluttet, at der kun måtte deltage 14 børn, da de skulle have en oplevelse, der var anderledes end i folkeskolen med mange elever. Allerede to dage ...
Læs mere »


Eventyrligt skriveværksted og oplæsnings arr. for klasser

Eventyrligt skriveværksted tiltrak 11 kreative forfatterspirer i aldersgruppe ca. 10-14 år i oktober. Børnene fik sammen med forfatteren Nicole Boyle Rødtnes mulighed for at lege med ordene, skabe og ...
Læs mere »


Poetry Slam på Vittrup efterskole - med Peter Dyreborg (0041)

Projektet spændte over en fortælletime ved Peter Dyreborg om poetry slam med eksempler/oplæsning af digte. Herefter var der 2 x 90 min. workshop, hvor eleverne arbejdede i små grupper. Formålet med p...
Læs mere »


Poetry slam - nu også på frederikshavnsk

En dag i selskab med Peter Dyreborg skal ses som et startskud for en række poetry slam-forløb på skolens danskhold. Dagen startede med et Dyreborg-show, hvor de unge mødte en anderledes kunstner, som ...
Læs mere »


Poetry Slam på Hasseris gymnasium

Fantastisk! Eleverne fik stort udbytte af dagen med Peter, både af fællestimen og af de efterfølgende workshops. Det virkede godt, at de selv skulle deltage...
Læs mere »


Morgenlæsning på Lundergårsskolen

I løbet af 45 min. fik hver af årgangene et godt indblik i, hvilke tanker og hvilket univers, der danner grundlaget for at forfatte en bog. Der blev bl.a. tid til at se på nogle flotte billeder fr...
Læs mere »


Poetry slam

Efter aftale med forfatteren forberedte vi eleverne, så de var klædt på til genren lyrik. Vi gennemgik de grundlæggende elementer i denne genre, så var fundamentet var i orden. Forløbet var organiser...
Læs mere »


BMMK er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet.       kum.pngkan.png