Musik

"Glæde ved musik og bevægelse"

Der blev afholdt et opstartsmøde mellem musikpædagog Linette Riber og Vestermarkskolens musiklærer. Vi fortalte om Vestermarkskolen, der er en specialskole for elever med svære generelle læringsvanske...
Læs mere »


Stomp dig fri med fuld energi

Det var et super godt forløb, hvor skolens børn var delt i 0.-3.kl. og 4.- 6. kl. Hvert hold modtog 4 *2 lektioners undervisning fordelt på ca. 1 måned. Til sidst blev de indstuderede numre samlet til...
Læs mere »


Under Protest - tro, håb og kærlighed

Projektet forløb over to dage og hvor der den ene dag var godt 200 elever og den anden knap 200. Det var det der var praktisk muligt, men en anden gang ville vi lave mindre hold. Anden dagen forløb be...
Læs mere »


Gumboot Dance

Det har været en god og behagelig proces. Jeg startede med at mødes med Linette, hvor vi fik sat nogle gode rammer for forløbet, hvor Linette havde mange gode ideer til, hvordan hun kunne imødekomme v...
Læs mere »


Musikalsk formiddag

Vi havde 10 x musikalske formiddage med Anna af 45 minutter. Anna arbejdede ud fra genkendelighed, da aldersgruppen er 0-3 år. Anna begyndte vores musiske møde hver gang med den samme sang og slutte...
Læs mere »


Musik og Rytme

Anna var her 6 mandage. Børnene var delt op i 3 grupper. De yngste i børnehaven/ældste i vuggestuen. Mellemgruppen og de ældste i børnehaven. Anna var fra start orienteret om grupperne og alder, så hu...
Læs mere »


Tekster med lyd (2)

Projektet forløb rigtig godt. Linette arbejdede med Halfdan Rasmussens tekster som sanglege, og klasserne fik lært nogle nye sange med fagter og bevægelse til. Det var meget spændende at se og opleve ...
Læs mere »


Tekster med lyd

Projektet forløb virkelig godt. Børnene var virkelig med, og der blev lavet en superflot forestilling for forældrene, Det var virkelig en god oplevelse for børnene og også lærerene. Børnene synes, det...
Læs mere »


Børnenes ulandskalender "Tanzania"

Sidste år var temaet i årets ulandskalender Tanzania. Dette tema valgte centerafdelingen på Løvvangskolen at arbejde videre med i det nye år. Derfor var der fokus på afrikanske børn og deres vilkår i ...
Læs mere »


MuCirkus

Det har været en fantastisk oplevelse at have besøg af Michael Back (http://www.musik-sjov.dk/ ). Før vores projektuge, mødtes vi med Michael, og beskrev vores elevgruppe (35 elever med meget særlige ...
Læs mere »


"Eventyrets mystiske væsner"

Gennem musikken fremførte børnene forskellige eventyr(Tornerose, prinsessen på ærten, de 3 små grise m.m.) Børnene fik lov til at være trolde, feer og drager. ...
Læs mere »


"Fri for mobberi"

Børnene har været meget optaget af forløbet og har glædet sig til at Michael skulle komme. Børnene har været delt ind i små grupper efter alder og udvikling. Børnene har danset og sunget og der har sæ...
Læs mere »


"Musik"

Vi har deltaget stuevis i hvert sit forløb. Vi har arbejdet med rytme og sanser. Der er introduceret masser af godt materiale, som vi kan arbejde videre med. Det har været varieret undervisning på den...
Læs mere »


Spil Dansk i Jammerbugt Kommune 2016, Vild med Sans

I forbindelse med Spil Dansk var Malene og Anna ude i 10 børnehaver med deres "Vild med Sans". De skabte en musikalsk hyggestund med fokus på at være sammen i musikkens og sansernes fantastiske verden...
Læs mere »


Stomp (1)

Det fungerede rigtig godt at Linette havde eleverne i grupper 2 timer ad gangen. Den yngste gruppes var meget engageret og holdt meget af de musiske lege. Enkelte kunne ikke formå at deltage, men kigg...
Læs mere »


"Rugbrød til alle"

Det forløb på alle måder fantastisk. Gode og velmodtagne forprøver på skolerne, gode prøver i musikteatret, begejstrede børn – og lærere – og to flotte opførelser for fulde huse i Thisted Musikteater...
Læs mere »


Venskab og sammenhold

Det var en fantastisk uge (4 dage), som sluttede med fernisering torsdag eftermiddag. Vi afslørede en "Venneplads" med en slags landart: stolper og stubbe, som eleverne havde bemalet i flotte farveton...
Læs mere »


Guldbæk Musikfestival - på scenen

DEJLIGT - Anna Vestergård har givet vores børn og os en fantastisk god oplevelse. Hun er god til at få alle børn med og gi` dem den tid der skal til - møder dem hvor de er. Vi havde en helt fantastis...
Læs mere »


ArtDreams

OM ARTDREAMS ArtDreams kernebudskab er: Alt er tilladt, alt er et eksperiment og derfor forbundet med risiko! Det er ikke det endelige resultat, der er vigtig, men derimod arbejdsprocessen eller ”rej...
Læs mere »


Skralde-Stomp forløb

Projektet var virkeligt godt. Vi øvede med Linette to dage på skolen og mødtes så på Guldbæk Festivalen og lavede det store flotte show, som blev resultatet af arbejdet. Vi havde på skolen forberedt e...
Læs mere »


In The Dark End of The Street - SOUL musik til en sjæleløs tid 2016

Samarbejdet fungerede fint mellem Martin Schwab og Musikskolens lærer. Lærerteamet og Martin var gode til at indrage de unge og få dem til at tage ansvar for opgaver og egen læring. Arbejdet med at la...
Læs mere »


Temauge "entreprenørskab - musik og sansning"

På Løvvangskolen har vi haft temauge, hvor vi hver formiddag havde den fornøjelse at arbejde med ”musik og sansning” sammen med Linette Riber. Børnene oplevede en genkendelighed i ugens løb gennem et ...
Læs mere »


Vild med sans

Selve projektet omhandlede vores sanser – det har været en musikalsk rejse som bringer børn og voksne på en tur rundt i kroppens 5 sanser. Vi har leget med syns-, høre-, lugte-, smags- og følesans sam...
Læs mere »


Sprogs betydning i børnefællesskaber

Vi har brugt en uge hvor vi har prøvet at gøre opmærksom på børnenes sprog, nærmere bestemt det grimme sprog som desværre bliver brugt alt for meget. Vi har derfor været heldig og få Gitte Chren(til ...
Læs mere »


SKOLEFEST med MUSIK & SJOV

Igen var det en fantastisk oplevelse at have Michael Back som gæstelærer / gæstemusiker. Inden arrangementet havde vi et planlægningsmøde med Michael Back, hvor elevgruppen blev beskrevet: 31 elever...
Læs mere »


"integrationafdansimusiktimerpåmariagerskole

Vi har med vilje holdt døren åben for ændringer i planlægningen af forløbet, og har justeret og evalueret efter hver lektion. Nogle af de ting vi havde planlagt skulle gentages flere gange end forvent...
Læs mere »


"Komponistworkshop - Slip kreativiteten løs" på Brønderslev Musikskole

Projektet startede stille og roligt med tre-toners- improvisationer over enkle akkorder, som var indspillet på Cd. Herfra har det siden virkelig udviklet sig til, at alle (med undtagelse af 2 af eleve...
Læs mere »


Musik i hverdagen

Da "musik Malene" trådte ind af døren, var vi alle spændte på hvad hun kunne bringe ind i vores institution - og ikke mindst : kunne hun fange børne gruppen og hvad kunne hun lære dem? Børnene var int...
Læs mere »


Åbne børns øjne for den klassiske musik

Musikpædagogen kom ud i 5 børnehaver i Aalborg i alt 3 gange og fortalte om klassisk musik og spillede og sang med børnene. Forløbet var en optakt til den klassiske koncert i Musikkens Hus, der hve...
Læs mere »


ArtDreams 4 - fortællingens spor på Hobro friskole

Selve forløbet strakte sig over en uge, men inden da havde vi 2 koncerter, hvor eleverne blev gjort bekendt med musikken, og blev inddraget og delagtiggjort i musikken, ved at tegne og skrive hvad der...
Læs mere »


Krop og Stemme - Ud af busken på Skansevejems skole

Vi har sammen med anders Hornshøj haft 2 intensive dage med kor, bevægelse og rytme. Vi har arbejdet med 4 forskellige numre, som er blevet sunget, sagt, bevæget og varmet op til o.m.a. Vi har været...
Læs mere »


Jagten på det gode humør. på Tofthøjskolen

Vi var tre børnehaveklasser, som skulle samarbejde om et fælles project. Børnene var blandede lidt på tværs af klasser. Børnene valgte selv, i store træk, hvilken rolle de ville have i stykket. Inden ...
Læs mere »


Det kan man slå på - Dueholmskolen

Mandag: Vi i havde besluttet at eleverne skulle lære noget om rap. Eleverne fik en eventyret Klods Hans læst op. Derefter hørte de en rap om netop dette eventyr. De hørte forskellige rap og vi snakk...
Læs mere »


Kulturelle udtryksformer i børnehaven VALMUEN

Projektet har været spændende og inspirende. Børnene har været nysgerrige. Vi har danset og sunget. Klippet og malet flotte dyr og figurer, som har været en del af hele projektet. Hvor der har været p...
Læs mere »


Musical - Love is in the Air

Foløbet var desværre alt for presset. Vi havde sat alt for lidt tid af til de elever, der skulle optræde med musik, sang og dans. Men trods tidspresset, som ikke blev opgraderet af, at enormt mange el...
Læs mere »


Børnekorstævne på Sjørring skole

En veloplagt Jens Nielsen mødte 263 sangere på Sjørring skole den 24/2 kl. 9. I løbet af dagen arbejdede Jens med 7 af sine egne sange. Nogle var sprit-nye og komponeret til dagen. De indeholdt en b...
Læs mere »


Projektet "Kre-A-Klassen"

Det var nogle enestående dage, hvor vekselvirkningen med musikudfoldelse og billedkunst virkede eminent med disse elever. Det var tydeligt at mærke, hvordan eleverne hurtigt blev revet med. Projektet ...
Læs mere »


Vi sætter året til musik (1)

Det var et frisk pust og en stor inspiration at få en kunstner som Linette Riber ind udefra og det gav stort udbytte at musikundervisningen var fordelt på længere perioder ad gangen i stedet for at sk...
Læs mere »


lets stomp på Byplanvejens skole

det forløb rigtig godt. der var høj energi og Linette var rigtig god til at motivere. Eleverne sluttede af med en stor koncert/optræden for resten af skolen. Det sidste udløste stor jubel hos skolens ...
Læs mere »


projekt sundhed og motion i Valmuen

Vi oplevede at børnene blev bevidste om egen krop og hvilken virkning, det har når hjertet begynder at slå hurtigt, fordi man får pulsen op ved at danse, synge og røre sig....
Læs mere »


Krop&Rytme i Aalborg Kulturskole

25 dramaelever havde en skøn eftermiddag med krop, rytme, kreativitet og samarbejde. Linette var inspirerende og involverende og rummet var fyldt med god energi....
Læs mere »


Cello i børnehøjde på Mariagerfjord Kulturskole

Projekt forløb meget fint. Projekt forløb meget fint. Børnene blev inddraget gennem rim og remser, sange og dans. Timen var bygget op omkring eventyret De 3 Bukke Bruse og cellomusik der er understøtt...
Læs mere »


Vi sætter året til musik

Det var et frisk pust og en stor inspiration at få en kunstner som Linette Riber ind udefra og det gav stort udbytte at musikundervisningen var fordelt på længere perioder ad gangen i stedet for at sk...
Læs mere »


stomp i regnbuen, Nørhalne

Stomp i regnbuen, forløb sådan at instruktør var i børnehaven ca 1 gang om ugen i en periode som strakte sig fra 4 februar til 28 marts hvor vi havde afslutningskoncert for forældrene. ...
Læs mere »


Jagten på det gode humør

Vi havde 4 dage med engagement, sjov, koncentration, sang, musik og drama i vores bestræbelser for at lave, indøve og opføre et eventyr bygget over nogle sange. Sammen med Michael Bach som udøvende ku...
Læs mere »


Skraldesprog og stjernestund

Vi begyndte i skolens gymnastiksal, hvor eleverne blev præsenteret for dagens forløb. Herefter stod dagens i stomp og rappens tegn, hvor børnene øvede forskellige raps, som de skulle vise for de øvrig...
Læs mere »


Stomp til mariagerfjord festuge

Projektet blev tilbudt 5. årgang i Mariagerfjord Kommune, herunder også fri- og privatskoler. Vi havde ca. 300 elever fra 7 forskellige skoler i kommunen. Forløbet var en tretrins raket i samarbejde ...
Læs mere »


Aalborghus' kreative talenter, forår 2014

Projektet forløb på meget tilfredsstillende vis. Eleverne fik kyndig vejledning af Viggo Steincke efter et kort oplæg fra hans side. Produkterne kan høres via det nedestående link...
Læs mere »


musik i hverdagen på Herningvejens skole

Vi havde et mål om at afprøve at få mere musik ind i dagligdagen med 0 klasse. Vi havde hver gang et lille forløb, (gange om ugen) hvor vi havde sanglege med musik og fagter. brugt instrumenter,...
Læs mere »


Børnekorstævne

Mandag den 24/2 var en fantastisk dag. Da var der korstævne på Tilsted Skole. Der var tilmeldt 200 børn fra Salling, Mors og Thy sammen med deres korledere. Alle var klar til at starte med opvarmning...
Læs mere »


Trolde univers i børnehaven Valmuen

Børnene har sunget trolde sange og danset troldedanse. Vi har brugt forskellige instrumenter til at lære at lytte og danse efter. Gennem hele forløbet har vi taget udgangspunkt i det enkelte barns u...
Læs mere »


Verdens musik, inspiration med stump,bevægelse og sang på Løvvangsskolen

Det var et super forløb for vores centerafdeling. Gode inspirerende timer, der kulminerede i et fint arrangement for hele skolen. Børnene blev udfordret på deres forskellige niveauer, og alle kunne de...
Læs mere »


Musik og bevægelse på Dueholmskolen

Det forløb rigtig godt. Vi havde et rigtig godt samarbejde med Michael Back. Han havde en dejlig tilgang til eleverne og de oplevede, at han lyttede til dem og udfordrede dem på en god måde. Michael...
Læs mere »


Stomp - danse og synge på Gandrup skole

Forløbet gik rigtig godt. Udgangspunktet var et trivselsarrangement for 0.-3. årgang. Skolens trivselsudvalg havde foreslået arrangementet, og eleverne har ønsket et arrangement, hvor de er fysisk akt...
Læs mere »


fortryllende eventyr i børnehaven Valmuen

Vi har taget udgangspumkt i troldenes verden. Børnene har sunget trolde sange og danset troldedanse. Vi har brugt instrumenter til at lære at lytte og danse efter. Der er blevet læst troldebøger, hvor...
Læs mere »


Rytme og musik i livet

Det har været en super oplevelse for de børn på vores opholdssted der deltog. Vi lod det være frivilligt at deltage Første gang var der mange interesserede, men allerede næste gang indskrænkede delt...
Læs mere »


"Rytme og musik, en vej til socialicering og kropslighed"

Projektet forløb over tre gange og børnene var delt op i to hold: den ældste gruppe børn og den mellemste gruppe børn i børnehaven. Børnene blev stille og roligt ført ind i rytmeregler og samværsregl...
Læs mere »


Musik og bevægelse

Børnen var inddelt i to små grupper. Hvor de yngste var i en gruppe og de mellemste børn i den anden. Projektet forløb fantastisk. Børnene sang og dansede efter musik og instruktion af Michael Back. B...
Læs mere »


Bending Circuit Workshop ( ved The Bending Quartet)

Ved workshoppen i Hjørring kunne TBQ for alvor se hvordan unge (i gymnasie-alder) med stor seriøsitet byggede instrumenter, arbejder med at finde frem til klange og lyde i de forskellige maskiner, so...
Læs mere »


STOMP

Vi havde nogle rigtig god dage med Linette Riber i uge 36. Børnene (ca. 150 børn) havde 40 min. med Linette og musiklærere til at lære at spille på murebaljer og kosteskafte. Børn var hurtigt i det mu...
Læs mere »


"Musik, sang og bevægelse" i Børnehaven Hyttefadet

Projektet forløb over 3 gange. Børnene var meget engagerede, glade og forventningfulde. God vekselvirkning mellem kunstneren og børnenes inddragelse. God sammenhæng i at bruge stemme og krop. Børn...
Læs mere »


Musik og glæde

Vi har haft et rigtig godt forløb med musikterapeuten Silvia. Vi er en børnehave med 2 grupper. En specialgruppe og normal gruppe. Vi havde delt børnene op i blandet grupper så det passede alderssvare...
Læs mere »


THE BIG BANG - afslutning på projektet: "BØRN - RYTME OG BEVÆGELSE - I THY"

Vi havde en dejlig og aktiv afslutning - "the big bang" - på Store Torv i Thisted om formiddagen med godt 900 børn og voksne + øvrige tilskuere ( forældre, bedsteforældre mv. ). Vi havde hyret 2 kunst...
Læs mere »


Musik i bevægelse i "Eventyrhuset" i Hjørring

Målet var blandt andet at præsentere børnene for forskellige instrumenter og musik genrer. Der var intet produkt, idet det var musik og bevægelse. Børnene lærte nye sange og remser, og forskelllige fa...
Læs mere »


Sang, sammenhold, selvtillid på Hobro Søndre skole

Kunstner arbejdede med elevband - bestående af 6 drenge fra 7. klasse - den første dag, så han og band var klar til at modtage de øvrige ca. 140 øvrige elever på dag to. De næste tre dage fik elever...
Læs mere »


Stompworkshop på Sæby skole

Eleverne deltog på skift klassevis i ugens løb i stompworkshop i én lektion. Eleverne deltog aktivt og var inddraget i hele forløbet og de var meget engagerede. Aktiviteterne var afpasset efter elever...
Læs mere »


Mucirkus på Astrup specialskole

Vi havde lavet en aftale med Michael Bach om i fællesskab at lave en forestilling med vores 32 elever i alderen fra 7 til 17 år, der blev kaldt MUCIRKUS. Eleverne går alle i specialklasser, fordi de h...
Læs mere »


"Under bøgen" -Skørping skole AK-klassen

Det var et helt forrygende projekt. Michael formåede at sætte folk i gang, både børn og personale, uden at styre processen, hvilket gav stort ejerskab. Alle elever blev inddraget og blev en del af pr...
Læs mere »


Stomp i børnehaven Hedelundsgade

I Brønderslev kommunes og vores læreplaner har vi fokus på inklusion og sproglig udvikling. Derfor har vi fokus på rim, remser, eventyr og sange i børnehaven. Vi havde nogen tid i forvejen talt med bø...
Læs mere »


krop / bevægelse / sang / rim i Børnehaven Hedelundsgade

vi startede med formøde. Vores ønsker, tanker og ideer blev snakket igennem sammen med Michael. Børnenes ønsker havde vi snakket med dem om først. Vi havde lige snakket med Michael i tlf. inden, så ha...
Læs mere »


Øreåbneren – ukendt musik på den fede måde på Thisted musikskole

"Rigtig godt". Eleverne arbejdede med folkemusik de tre uger op til workshop weekenden, der var kulminationen på forløbet. Produktet var: 1. En positiv oplevelse af folkemusikken. 2. Viden omkring...
Læs mere »


"Se hvad jeg kan" en alternativ idrætsundervisning på Klarup skole

Positivt ved undervisningen: - Meget velforberedt - Mange gode ideer til aktiviteter - God til at fange eleverne og guide dem i den rigtige retning Forbedringer: - Mere elev deltagelse i starten ...
Læs mere »


Musik og sjov på Vestermarkskolen

Det var en super god uge, hvor Michael forstod at inddrage alle elever og voksne. Micheael tilpassede sit forløb til netop vores elever, som har både fysiske og psykiske udfordringer. Vi har tidligere...
Læs mere »


Stomp med Jesper Falch

Det var to meget spændte 6. årgange (fra Friskolen Skallerup og Lørslev Friskole), der skulle møde hinanden for alvor for første gang i gymnastiksalen på Lørslev Friskole. De to årgange skal i løbet a...
Læs mere »


Musik, leg og bevægelse i Børnehaven Bakkegården

Vi havde en fantastisk uge, både børn og voksne.. vi havde delt børnegruppem op i 3 grupper som skulle ind til Michael på skift, ud fra alder. dette virkede utrolig godt, da Michael kunne lave aktivit...
Læs mere »


Funky rytmer og fede dansetrin i vesthimmerland

Søndag tidlig eftermiddag væltede det ind med børn fra minimusikskolen i Ranums multikulturhus. Linette Riber og Julian Kramper tog godt imod børnene sammen minimusikskolens 3 lærere. Instruktør Linet...
Læs mere »


BMMK er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet.       kum.pngkan.png