Et projekt med Jakob Svensmark Møller, Wilma Walther, Jan Anker Petersen, Kathrine Van Godt Kjærsgaard og Linette Riber

Under Protest - tro, håb og kærlighed

Kulturskolen/Vesthimmerlands Provsti

Projektet forløb over to dage og hvor der den ene dag var godt 200 elever og den anden knap 200. Det var det der var praktisk muligt, men en anden gang ville vi lave mindre hold. Anden dagen forløb bedst, da alle også var 100% inde i hvad der skulle laves. Processen forløb over en workshop formiddag, med provstiets idemager og de involverede aktører, og kunstnere. Det var en god ide, for her kom ideerne i en lind strøm og tingene fik "hager" ind i hinanden, så dagen til slut kunne danne et hele. Børnene var ikke for godt forberedte "hjemmefra" af præsterne, så de var en anelse forvirrede og rådvilde i begyndelsen, men hurtigt fik de dygtige kunstnere børnene med og et stort engagement blev fremvist - både af kunstneren og børnene. Kunstnerne var yderst professionelle og meget hurtigt med på ideerne, som de selv byggede meget flot videre på, så det hele fik både krop og tanker i gang, hos børnene.


Det kreative og det med at få kroppen med i undervisningen blev tydeliggjort og virkeliggjort. De fleste tilbagemeldinger fra forældrene gik på at børnene var trætte efter de syv timer, men glade. Projektet handlede om at få børnenes kendskab til Reformationen til at også at være en nutidig ting, som stadig pågår. Og noget de må tage stilling til hele tiden.


Flere børn - samt forældre, har givet udtryk for et par dage, der satte gang i snakken derhjemme om spisebordene. Der er en opfattelse af at vi i kirkeverden sagtens kan gøre mere brug af kunstnerne, til at forløse den undervisning vi i øvrigt har - både for konfirmanderne, men også for alle andre aldre. Projektet vil sikkert inspirerer provstiet til at lave flere af den slags projekter, hvor professionelle kunstnere er med ind over - både i ideprocessen og i afviklingen. Hele samarbejdet mellem BMMK, Vesthimmerlands Museum, Vesthimmerlands Kulturskole, Vesthimmerlands Gymnasium, Vesthimmerlands Musik ALFA, Folke- og Friskoler i kommunen og provstiet, har været en fornøjelse og noget der sikker kan gentages med alle involverede en anden gang.

Tilbage


BMMK er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet.       kum.pngkan.png