Værdier og målsætning

FOR ALLE INSTITUTIONER OG SKOLER, MUSEER OG KULTURFORMIDLERE

"BØRNS MØDE MED KUNSTEN" giver regionens institutioner og skoler mulighed for at skabe de bedste kulturelle rammer for børn og unge. 

Alle skoleformer og institutioner kan bruge ordningen, både folkeskolen, SFOer, friskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser, højskoler, VUC,  børnehaver, kulturskoler, museer og andre kulturinstitutioner. Indholdet i forløbene lægger skolerne/institutionerne selv sammen med kunstnerne. 

INGEN ANSØGNINGSFRIST

Skoler og institutioner kan i løbet af året ansøge om projekter, og kunstnere kan ansøge om optagelse. 

Hvem står bag BMMK?

Ordningen er forankret i Kulturaftale Nordjylland, som er et kulturelt samarbejde imellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet.

Bag »Børns møde med kunsten« står et bredt repræsentantskab med baggrund i kunstfaglige, kultur-politiske, børnekulturelle og pædagogiske interesser.

Ordningen administreres i et samarbejde mellem Kulturaftale Nordjylland og Kulturskoler i Nordjylland. 

målsætning

»Børns møde med kunsten« er navnet på relanceringen af den kendte nordjyske model for børns møde med professionelle kunstnere.

»Børns møde med kunsten« vil føre de positive erfaringer fra den kendte ordning videre. Princippet om, at det skal være økonomisk overkommeligt for de nordjyske skoler, institutioner og foreninger at give børn og unge muligheden for at arbejde tæt sammen med en professionel kunstner, står stadigvæk helt centralt.

Projekter og forløb under »Børns møde med kunsten« baserer sig
 på en lokal medfinanciering på 40% af projektets omkostninger.

»Børns møde med kunsten« bringer de bedste erfaringer fra de nordjyske møder mellem børn og kunstnere ind i en ny og fremadrettet kontekst.

»Børns møde med kunsten« sigter mod at udvikle og kvalificere kunstnermødet til at have en større og længerevarende værdi for de involverede; Skoler, institutioner, lærere, børn, kunstnere, kulturskoler og kunstinstitutioner i Nordjylland.

Det er endvidere målsætningen med »Børns møde med kunsten« at kunne bidrage til vidensdeling, kompetenceudvikling og inspiration blandt ordningens brugere og kunstnere i hele regionen. 

børns møde med kunsten baserer sig på værdier om:

Professionalisme
- I det fælles møde mellem skole, institution, kunstner, børn, læring og oplevelse 

Kvalitet
- I forberedelse, indhold og formidling 

Kreativitet
- I mødet mellem børn og kunstnere 

Gensidighed
- I anerkendelse og inspiration 

Varighed
- Kunstnermødet skal sætte spor 

Fleksibilitet
- Åbenhed for særlige ønsker og behov

BMMK er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet.       kum.pngkan.png