image

SKOLER OG INSTITUTIONER

Skolen skal have en aftale med kunstneren inden ansøgningen laves!

Her på hjemmesiden under "medvirkende kunstnere" kan I undersøge hvilke kunstgenrer og kunstnere der er, og ved at klikke på den enkelte kunstner, kommer der yderligere information.

Nærmere information om priser finder I her

Når I har fundet en kunstner, som matcher jeres ønsker og ideer, kontakter I vedkommende og hører om datoer, indhold og forventninger kan blive til et frugtbart samarbejde. Derefter laver I en ansøgning senest 4 uger før projektets start.
Såfremt projektet godkendes modtager Skolen/institutionen samt kunstner en kontrakt fra BMMK indenfor 3 uger. Såfremt projektet ikke godkendes får skolen/institutionen besked derom indenfor 3 uger. 

Efter projektet afregner skolen/institutionen hele beløbet med kunstneren (kunstnerens sender oftest en faktura). Når BMMK dernæst modtager en evaluering (laves her på hjemmesiden) fra skolen/institutionen modtager i snarest refusion (Alt dette står også på kontrakten)

Vi vi gerne støtte ideer og initiativer,  hvor børnene bliver involveret i en kunstnerisk proces.

Vi søger det spændende kunstnermøde, hvor såvel børn, voksne som kunstnere kommer i dialog og lærer af hinanden, udfordres og ser nye veje. Derefter vil vi gerne have jer til at overveje følgende, når I beskriver projektet:
Hvilke ideer og tanker ligger til grund for jeres ansøgning?
Er der et tema, en fortælling, en inspirationskilde, fysiske rammer der spiller væsentligt ind eller forventninger til et produkt?
Hvilke tanker gør I jer i forbindelse med børnenes møde med kunstneren?
Hvilke elementer forventer I kunstneren kan tilføre jer og de børn, som skal medvirke?

Beskrivelsen af projektet, som I laver her på ansøgningen, kommer til at stå på BMMKs inspirationsside sammen med de billeder og evt. youtubeklip, som I sender ind sammen med evalueringen.

Ansøg

Skriv din ansøgning her

(udfyld med vej, postnr. og by)
Udfyld med navnet på dit eget projekt eller navnet på et aktuelt udbudt projekt her fra hjemmesiden.
Skriv en kort beskrivelse af dit projekt. Hvis du har valgt et aktuelt udbudt projekt behøver du ikke udfylde feltet.
NB! Det er skolen/institutionen der ansøger om befordring til kunstneren