image

Kunstgødning

En tidlig kulturstart

Kunstgødning

Er et tværkommunalt samarbejde om kunst og dannelse for de 3-6 årige fra april 2019 – december 2020. Der er indgået partnerskab  mellem BMMK, Daginstitutioner i Mariagerfjord, Vesthimmerland og Jammerbugt kommune, Kulturskolerne i de kommuner, Aalborg Universitet og Pædagoguddannelsen UCN.

Som et led i Slots- og Kulturstyrelsens satsning, Tidlig Kulturstart, har alle involverede projekter produceret et værktøj til brug i børns møde med kunsten. KUNSTGØDNING har valgt at fokusere på hvordan man kan observere på en enkelt måde, og stadig hente værdifuld læring.

Projekt KUNSTGØDNING er afsluttet, og der ligger solide, veldokumenterede erfaringer hos både BMMK, vores samarbejdspartnere i institutionerne og hos de deltagende kunstnere.
KUNSTGØDNING er blevet dokumenteret gennem lyd, og vi har fået samlet alle de vigtige detaljer i en e-bog lavet af børnebogsforfatter Mette Hegnhøj og podcastduoen Syssel.

Inden projektet startede i institutionerne, stod lektor ved pædagoguddannelsen UCN, Hanne Kusk, for nogle faciliterende workshops mellem kunstnere og pædagoger. Dette møde havde til hensigt at fokusere på indhold, form og logistik, i samspil med den styrkede pædagogiske lærerplan.

En af grundpillerne i projektet er børnenes møde med kunsten og kunstnerne. Dette udfoldes i 18 institutioner på tværs af tre kommuner i Nordjylland.

Efter endte forløb i de enkelte institutioner, undervises pædagogerne af kunstnerne, med fokus på at overlevere nogle af tankerne og metoderne bag kunstmøderne.

Som afslutning på projektet, afholder BMMK en konference i November med det formål at dele viden og erfaringer, bygge netværk omkring børns møde med kunsten, formidle evalueringsresultater og begejstre aktører indenfor kunst og dagtilbud.

Børn maler på væggen Kunstgødning logo Børn der jubler

Vores mission

Børn er små væksthuse med spirende ideer og evner, der skal vandes og gødes. Kunst-Gødning er med til at skabe gode vækstbetingelser for de 100 sprog børnene er født med. Projektet er baseret på mødet mellem kunstneren, barnet og pædagogen. Kunst-Gødning handler om dannelse, som netop sker i det ”rum”, hvor børnene leger, eksperimenterer, møder det ukendte og tør lave fejl.

Vores kunstnerne, som skal ud til børnene, er vant til at arbejde med børn, og kunstnerduoerne er sammensat af forskellige  kunstfagligheder, eksempelvis dans/billedkunst, scenekunst/foto eller litteratur/design.

Du kan læse mere om vores mission med Kunstgødning ved at klikke her

Samarbejde

KUNSTGØDNING følges tæt af vores dedikerede følgegruppe, som er præsenteret herunder.
Vores evaluering kvalificeres yderligere af observatører fra Kulturskolerne i de tre deltagende kommuner. 
Endvidere bidrager Ph.d.-studerende ved AAU, Shuangshuang Xu, med et sideløbende kinesisk/dansk projekt. Læs mere herunder.

Inspiration

 

Podcasts

Hør om KUNSTGØDNING, i dette podcast lavet af podcastduoen, Syssel.

EMU, Danmarks Læringsportal, har lavet en podcastserie om hvordan den styrkede pædagogiske lærerplan omsættes i hverdagen: "Børnehøjde"

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer undersøger, i dette podcast, potentialerne i de yngste børns møde og arbejde med arkæologien på et museum og hjemme i dagtilbuddet. Der vendes bl.a. arkæologiens muligheder for at understøtte nye lege, fællesskaber, forældresamarbejde og mødet med autentiske genstande i og omkring dagtilbuddene: "Hvorfor skal små børn på museum"

Legekunst - et nationalt storesøsterprojekt til KUNSTGØDNING, som i øvrigt også repræsenteres på konferencen d. 3/11 2020,  producerer løbende podcast til oplysning, inspiration og forundring: Legekunst Podcasts

Artikler

I tidsskriftet, Børn&Unge, udgivet af BUPL, er Hanne Kusk - Ph.D, ved UCN, blevet interviewet. Denne artikel fortæller kort om projektet og især om den kunstnerduo der hedder Farverige Lyde. 
Læs hele magasinet her (den omtalte artikel er på side 27).

I tidsskriftet, Børns Hverdag, som kommer direkte ud til daginstitutionerne der er med i DLO (Daginstitutionernes Landsorganisation), behandles også KUNSTGØDNING, denne gang med fokus på den kunstnerduo der hedder TeatertORDen.
Læs hele magasinet her (den omtalte artikel er på side 28-29).

Barnehånd

Til dig der arbejder med børn i vuggestuer og dagpleje

Her Kan du finde inspiration, som BMMKs dygtige kunstner Jane Wieben har lavet.
En flot e-bog med 3 gode ideer til kunst aktiviteter til de mindste børn i dagpleje og vuggestue.
Der er en beskrivelse til hver kunst aktivitet og en liste med hvad du skal bruge.

 

Malede børnefødder