image

LegeKunstGødning

LegeKunstGødning er et samarbejde mellem BMMK, Kulturprinsen, UCN og KiN (Kulturskoler i Nordjylland)

Hvad er LegeKunstGødning

LegeKunstGødning er opstået som et samarbejde, hvor de bedste erfaringer fra KUNSTGØDNING og LegeKunst er i dialog med hinanden. BMMK har slået sig sammen med Kulturprinsen (Tovholder for LegeKunst), KiN (Kulturskoler i Nordjylland) og pædagoguddannelsen på UCN. Nu kan 44 dagtilbud i de 11 nordjyske kommuner se frem til at få besøg af en kunstner fra BMMK eller en Kulturskolelærer. Forløbene tager udgangspunkt i aktionslæring og vil finde sted i perioden august 2021 til august 2023.

Vi glæder os til, at flere nordjyske børn i 0-6 års alderen, sammen med deres hverdagsvoksne og kunstnere/kulturskolelærere, skaber legende og forunderlige forløb hjemme i deres institution.
Vores ambitioner med projektet er at skabe vigtig sparrings, lærings og refleksionsrum for såvel pædagoger og ledere i dagtilbuddene, studerende, kulturskolelærere og kunstnere.
Og samtidig håber vi at forankre arbejdet med leg og kunst i dagtilbuddene i forhold til at bruge BMMK i fremtiden

Læs om vores 3 samarbejdspartnere og deres relation til LegeKunstGødning her:

Kulturprinsen

KiN

UCN

Du kan her på siden læse mere om visionerne, samarbejdet, aktionslæring og meget mere

Kunstnere og Kulturskolelærere

I LegeKunstgødning har vi i et Open Call valgt 5 BMMK kunstnere og alle Kulturskolerne har valgt en af deres lærere. Disse 15 Kunstnere skal varetage forløbene ude i dagtilbuddene. Samtidig bliver de i perioden inviteret til 4 Kunstnerlaboratorier, hvor de ideudvikler, eksperimenterer med aktionslæring og lærer hinanden at kende. 

Vision

LegeKunstGødning vil skabe mulighed for at...
• flere nordjyske børn i 0-6 års alderen møder kunst og kultur i hverdagen
• børnene sammen med deres ”hverdagsvoksne” og kunstnere skaber legende, inddragende og forunderlige forløb hjemme i deres institution
• styrke samarbejdet på tværs af Pædagoguddannelse, kommuner, kunstnere, kulturskoler, Kulturprinsen og BMMK
• skabe vigtig sparrings, lærings og refleksionsrum for pædagoger, studerende, kulturskolelærere og kunstnere
• styrke dagtilbud og dagtilbudskonsulentens kontakt til BMMK og deres lokale kulturskole
• styrke arbejdet med den pædagogiske lærerplan i dagtilbudene

Mål

• at bringe kunst, kultur, leg og dannelse sammen i dagtilbud i alle 11 nordjyske kommuner
• at sikre medejerskab og forankring
• at øge nordjyske kommuners og dagtilbuds kendskab til den store viden og evidens, der ligger i LegeKunst, Kulturprinsen og BMMK
• at berige arbejdet med den pædagogiske lærerplan 
• at skabe øget samarbejde mellem kulturskolernes lærere og BMMKs kunstformidlere
• at øge kendskabet til BMMK
• at øge kulturskolernes position i kommunerne
• at kvalificere kunstnere og kulturskolelæreres egen praksis
• at skabe tilgængelighed for studerendes deltagelse i kunst- og kulturprojekter i praksis
• at styrke netværk og samarbejde mellem deltagerne i projektet

Hvad er aktionslæring?

Aktionslæring handler om at være nysgerrig, undrende, observerende og reflekterende i egen praksis og herudfra lære af egne processer og erfaringer. Se beskrivelse af Aktionslæring og hør centerchef for Kulturprinsen Ulla Voss Gjessing fortælle om det på LegeKunst hjemmeside her

Praktisk info og nyttig viden om LegeKunstGødning

Herunder kan du ved at klikke på de forskellige overskrifter få mere at vide om LegeKunstGødning

Organisering

Model for Aktionslæringsforløb