image

Kunstgødning

En tidlig kulturstart

Kunstgødning

Er et tværkommunalt samarbejde om kunst og dannelse for de 3-6 årige fra april 2019 – december 2020. Der er indgået partnerskab  mellem BMMK, Daginstitutioner i Mariagerfjord, Vesthimmerland og Jammerbugt kommune, Kulturskolerne i de kommuner, Aalborg Universitet og Pædagoguddannelsen UCN.

Vores mission

Børn er små væksthuse med spirende ideer og evner, der skal vandes og gødes. Kunst-Gødning er med til at skabe gode vækstbetingelser for de 100 sprog børnene er født med. Projektet er baseret på mødet mellem kunstneren, barnet og pædagogen. Kunst-Gødning handler om dannelse, som netop sker i det ”rum”, hvor børnene leger, eksperimenterer, møder det ukendte og tør lave fejl.

Vores kunstnerne, som skal ud til børnene, er vant til at arbejde med børn, og kunstnerduoerne er sammensat af forskellige  kunstfagligheder, eksempelvis dans/billedkunst, scenekunst/foto eller litteratur/design.

Du kan læse mere om vores mission med Kunstgødning ved at klikke her